Waren er ook oorlogsmisdadigers in de Eerste Wereldoorlog?

Theo, 51 jaar
3 februari 2019

En waren diezelfde misdadigers actief in 1940/1945?

Antwoord

Er waren absoluut notoire oorlogsmisdaden tijdens de Eerste Wereldoorlog. Een onvolledige opsomming:

  • in de duikbotenoorlog werden aan weerszijden overlevenden van gezonken schepen vermoord, o.a. door de Britse HMS Baralong en de Duitse U-86. In diezelfde zin werden ook aan beide zijden van de oorlog hospitaalschepen getorpedeerd, lang niet altijd per vergissing.
  • vanaf het voorjaar van 1915 gebruikten haast alle oorlogsvoerende partijen op de Europese fronten gifgassen, tegen de conventies van Den Haag uit 1899 en 1907 in.
  • in Turkije en Rusland werden genocidaire aanvallen gedaan op etnische groepen burgers: Armeniërs, Assyriërs, Grieken, Joden, Volgaduitsers, Turken, Koerden.
  • in België werd bij de inval in 1914 ongemeen hard opgetreden tegen de burgerbevolking: beschieten van ongewapende burgers, het nemen en executeren van gijzelaars, het afbranden van steden. Ook het Oostenrijks-Hongaarse leger trad op zo'n manier op in Servië, met executies van burgers, platbranden van dorpen en vergiftigen van bronnen (door de beruchte Streifkorpsen en Schutzkorpsen) en beruchte krijsgevangenkampen in Galicië, met een concentratiekamp voor Russischgezinde burgers in Theresienstadt.
  • minder gekend is dat Groot-Brittannië alle voedseltransporten naar Duitsland blokkeerde en in beslag nam, ook als dat vanuit en langs neutrale landen ging - een uithongeringsstrategie die ook in strijd was met het oorlogsrecht.

Deze onvolledige, weinig gedetailleerde opsomming geeft aan dat het ook een vuile oorlog was en lang geen ridderlijke strijd. Er werden echter na de oorlog amper personen berecht voor oorlogsmisdaden, voornamelijk omdat de Haagse conventies het handhaven overlieten aan de naties zelf. Noch de overwinnende landen, noch de verslagen landen hadden zin om eigen militairen en burgers te berechten. Ook de Maltatribunalen en de Turkse krijgsraadprocessen liepen op een sisser af.

Dat maakt dat het moeilijk na te gaan is, of er recidivisten in de Tweede Wereldoorlog waren. Bij dat conflict waren er veel meer oorlogsmisdaden, die ook veel talrijker vervolgd werden na afloop van de oorlog. Gewoon al de chronologie, waarbij er ruim 20 jaar tussen Eerste en Tweede Wereldoorlog zit, maakt dat de beruchtste oorlosgmisdadigers van de Eerste Wereldoorlog niet zo heel actief meer waren tijdens de Tweede. 

Reacties op dit antwoord

  • 22/02/2019 - Theo (vraagsteller)

    Bedankt voor uw reactie.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2024
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door EOS vzw