Is het mogelijk in de toekomst dat het brein overtroffen kan worden door een elektronisch equivalent? Indien zo, zal men kunstmatig gevoelens kunnen opwekken zoals liefde, (on)geluk, woede enz.?

Karel, 16 jaar
2 maart 2012

Antwoord

Er zijn op dit moment al een aantal taken, waarvoor mensen hun intelligentie inschakelen, die een computer beter kan dan de mens. Rekenen is een zeer voor de hand liggend voorbeeld. Het spelen van een bordspel, zoals 'dammen' (de computer is al bijna 20 jaar wereldkampioen), is er nog één.
Het aantal taken waarop een computer beter is dan de mens groeit voortdurend. Maar het blijft moeilijk te definieren wanneer 'het brein overtroffen is door de computer'. Voor hoeveel of welke taken moet de computer dan beter zijn dan het brein?
Los van het feit dat we dit niet goed kunnen karakteriseren, heerst er de verwachting binnen de onderzoekswereld dat de realisatie van computers of robots die de mens op heel veel vlakken overtreffen niet voor de nabije toekomst is: alvast niet voor de komende halve eeuw. Dat neemt niet weg dat het aantal succesvolle taken snel groeit en moment van het overtreffen er waarschijnlijk ooit komt.
De relatie hiervan met gevoelens is nog helemaal onduidelijk. Op dit moment ontwikkelt de wetenschap van de Artificiele Intelligentie vooral intelligente systemen die op een totaal andere manier te werk gaan dan de mens: we simuleren de menselijke aanpak meestal niet. Vergelijk dit met het vliegen van vogels versus het vliegen met vliegtuigen. Daarom is het heel onduidelijk of een artificiele intelligentie - als die er ooit in volledigere vorm komt - ook over gevoelens zou gaan beschikken.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Beantwoord door

prof., dr. Daniel De Schreye

Informatica Computerwetenschappen Artificiele Intelligentie

Katholieke Universiteit Leuven
Oude Markt 13 3000 Leuven
https://www.kuleuven.be/

Zoek andere vragen

© 2008-2024
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door EOS vzw