Wat wordt nu feitelijk bedoeld met "links en rechts" in een regering?

Lodewijk, 64 jaar
4 februari 2009

Wat bedoelt men feitelijk met "Links en rechts" in een regering?

Antwoord

Er worden heel wat betekenissen gehecht aan 'links' en 'rechts'. Deze variëren overigens ook in tijd en hangen af van de thematiek. Bv. in de 19de eeuw werden liberalen  (vrijzinnigen) links gesitueerd en katholieken rechts.

Als het sociaal-economische thema's betreft, dan beschouwt men vandaag socialisten en groenen veeleer als links, christen-democraten als het centrum, en liberalen, Lijst Dedecker en Vlaams Belang als rechts.

Historisch verwijst 'links' en 'rechts' naar de plaats die de betrokken fracties in het parlement innemen (bekeken vanuit het gezichtsveld van de voorzitter). Zo zaten in de 19de eeuw de liberalen links en de katholieken rechts.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2022
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door EOS vzw