Hoeveel mythen hebben de Romeinen?

charlotte, 13 jaar
29 januari 2009

De Romeinen hebben veel mythes, maar hoeveel zijn het er in totaal?

Antwoord

Het aantal mythen bij de Grieken en de Romeinen is onmogelijk exact vast te stellen.

Vooreerst is het moeilijk om duidelijk te omlijnen wat één mythe juist is. Telt bv. elk van de twaalf werken van Herakles als één mythe of moeten we alle verhalen rond de figuur van Herakles tezamen als één mythe beschouwen? Men spreekt daarom ook vaak van cycli, zoals de Trojaanse cyclus (allerhande gebeurtenissen van de regering van koning Teukros tot de dood van Odysseus) of van de Thebaanse cyclus (allerhande verhalen van de roof van Europa tot de strijd van de zeven tegen Thebai).
Er is ook een tweede reden waarom mythen zo moeilijk te tellen zijn: bijna van elk verhaal bestaan verschillende versies naargelang van de bron die het verhaal vertelt: ook al hebben Homeros, de tragici, Vergilius, Ovidius en vele anderen het bv. over dezelfde Trojaanse oorlog, elk van hen legt zijn eigen accenten, past bestaande verhalen aan aan de literaire behoeften van zijn eigen boek en deinst er zelfs niet voor terug om nieuwe details of zelfs nieuwe verhalen gewoon te verzinnen, die dan vaak radicaal in tegenspraak zijn met verhalen bij oudere auteurs. Moet we elke versie tellen als één mythe, of moeten we uitgaan van één mythe met een aantal varianten?
Samenvattend: de Griekse en de Romeinse mythologie bestaat uit honderden, zo niet duizenden verhalen die allemaal intrinsiek met elkaar verweven zijn en die daarom onmogelijk exact te tellen zijn.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Beantwoord door

Dr. Herbert Verreth

Geschiedenis en archeologie van de oudheid (Mesopotamia, Egypte, Grieken en Romeinen), Latijn, Grieks, historische topografie, de oudheid zoals voorgesteld in films, strips en romans

Katholieke Universiteit Leuven
Oude Markt 13 3000 Leuven
https://www.kuleuven.be/

Zoek andere vragen

© 2008-2022
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen