Kan een Vlaming naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens stappen omdat hij niet voor de helft van de federale regering kan stemmen?

Bert, 43 jaar
5 januari 2009

Ik vraag me al lang af waarom zoveel mensen het normaal vinden dat ze als Vlaming niet kunnen stemmen voor een Waals politicus die meedoet aan de federale verkiezingen, en omgekeerd. Ik word als Vlaming voor de helft geregeerd (uitvoerende macht) door mensen waarvan ik niet de keus had ervoor te stemmen of niet te stemmen; idem voor een Waal in de omgekeerde richting. Toch oefenen deze mensen macht over mij uit. Ik denk dat dit een fundamentele schending is van het meest elementaire democratische grondrecht. Het is alsof een minister uit Kameroen mijn leven zou kunnen beïnvloeden via een Kameroenese wetsbesluit.
Kan ik dat aanklagen voor het Europese Hof voor de rechten van de Mens?

Antwoord

Beste Bert,

De Grondwet bepaalt dat het staatshoofd de ministers benoemt en ontslaat. De personen die hij benoemt moeten niet noodzakelijk verkozen zijn. Een recent voorbeeld daarvan, op Vlaams niveau, is Kris Peeters. Hij werd minister (en later minister-president) zonder verkozen te zijn bij de Vlaamse verkiezingen van 2004. U wordt dus nu op Vlaams niveau geregeerd door een minister-president waarvoor niemand heeft kunnen kiezen.

En zelfs als de ministers verkozen zijn, betekent dat nog niet dat u er voor gestemd kan hebben. Bvb.: eerste minister Van Rompuy werd verkozen in de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde. Wanneer u dus bvb. in Antwerpen of Gent woont, hebt u nooit kunnen stemmen voor deze eerste minister. En zo geldt dat voor alle ministers die als Kamerlid of als Vlaams Parlementslid zijn verkozen in een andere kieskring dan die waarin u zelf woont.

Een verschil tussen premier Van Rompuy en bvb. vice-premier Reynders is dat u niet voor de partij van dhr. Reynders hebt kunnen stemmen. Het staat echter alle politieke partijen vrij om in elke kiesomschrijving die zij wensen lijsten in te dienen; het is de vrije keuze van CD&V, Open Vld,... om zich niet aan te bieden aan de kiezer in de provincie Luxemburg, net zozeer als het de vrije keuze is van MR, PS,... om zich niet aan de kiezers te presenteren in Limburg.

Bovendien moet elke regering uiteindelijk het vertrouwen krijgen van het parlement, waarin de personen zitten die u verkozen hebt bij de verkiezingen. Zij vertegenwoordigen u daar ("volksvertegenwoordigers") en geven al dan niet het vertrouwen aan een regering en zij controleren die regering vervolgens. Op die manier hebben de vertegenwoordigers van het volk greep op de regering, die dus perfect kan bestaan uit personen die zich nooit aan de kiezer hebben gepresenteerd.

Dit is ook geen uitzondering. Kijk bvb. naar hoe president-elect Obama zijn regering samenstelt. De kiezer heeft alleen voor de president gekozen, en hij kiest vrij zijn ministers (die zich niet noodzakelijk ooit al aan de kiezer hebben gepresenteerd). Ook de minister van buitenlandse zaken in de regering van de Franse premier Fillon, Kouchner, is niet verkozen.

Kortom, de Franstalige ministers hebben, net zoals de Nederlandstaligen, legitimiteit doordat zij het vertrouwen hebben gekregen van een meerderheid van de vertegenwoordigers die het Belgische volk heeft verkozen en niet op basis van een rechtstreekse verkiezing door alle Belgen samen.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2022
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door EOS vzw