Waarom worden andere meningen over vaccinatie tegen COVID-19 niet getolereerd?

Yves, 37 jaar
14 november 2021

Experten die een andere mening hebben over covid vaccinatie die wel gefundeerd is worden monddood gemaakt en krijgen geen platform en worden zelfs ontslagen. Zie reportage Sam Brokken op https://www.tegenwind.tv/

Antwoord

Het probleem lijkt mij terug te voeren tot een verwarring tussen het wetenschappelijke debat en het maatschappelijke debat.

Het wetenschappelijke debat gebeurt onder academici, de experten, en heeft als hoofddoel de vooruitgang van de wetenschappelijke kennis. Wetenschappers hebben hiervoor hun eigen methoden en fora, zoals internationale bijeenkomsten en peer-reviewed tijdschriften. In het belang van objectiviteit moet dit debat kunnen plaatsgrijpen zonder invloed van “buitenaf”. Want het moet onafhankelijk kunnen gebeuren van persoonlijke ambities, lobbygroepen, commerciële, politieke, religieuze, filosofische of andere overtuigingen.

Het wetenschappelijk debat leidt op termijn tot een soort consensus onder academici, in het jargon ook paradigma genoemd. Wetenschappers blijven echter voortdurend deze paradigma’s in vraag stellen. Dat is de essentie van wetenschap. 

Aan het maatschappelijk debat kan in principe iedereen deelnemen. En het is best dat daar alle persoonlijke, commerciële, politieke, filosofische of andere opvattingen aan bod komen, naast die van de wetenschappers. Maar wat het wetenschappelijke aspect van dit debat betreft, vertrekt men best van de wetenschappelijke consensus en niet van de eventuele minderheidsstandpunten van sommige academici (hier spelen de ego’s, of andere belangen, vaak een rol). 

Wat COVID-19 betreft, dit is een ziekte die wordt veroorzaakt door een virus. De experts zijn daarvoor in de eerste plaats de virologen (bestuderen virussen), immunologen (bestuderen de afweer tegen ondermeer virussen) en epidemiologen (bestuderen het voorkomen en de verspreiding van ondermeer virale ziekten). De consensus onder deze wetenschappers, over de hele wereld, is dat massale vaccinatie, met veilige en zo doeltreffend mogelijke vaccins, het beste antwoord is dat we kunnen bieden tegen het virus en de rampzalige gevolgen ervan op de volksgezondheid en medische zorgverstrekking.

Indien bepaalde experten een andere mening toegedaan zijn, zouden ze dit in de eerste plaats moeten verdedigen binnen het wetenschappelijk debat en daar de andere experten proberen overtuigen met valabele argumenten. 

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2022
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen