Stel je voor dat je naar een andere planeet gaat ver van de Aarde. Zie je de aarde dan als een ster?

Billie bo, 9 jaar
3 september 2021

Antwoord

Ik zie dat je pas negen bent, lees dit antwoord best met een van je ouders zodat je wat bijkomende uitleg kan krijgen als je iets niet goed snapt.

Als je in ons zonnestelsel naar een andere planeet gaat zal je de Aarde als een ster zien, dus als een puntje, nooit als een schijfje want daarvoor is de Aarde te klein (tenzij je natruurlijk een sterrenlkijker gebruikt).

Maar hoe helder zal dat puntje zijn?

Wel, dat hangt af van twee dingen en die hebben te maken met het feit dat planeten rond de Zon draaien: sommige planeten draaien in een veel wijdere baan rond de Zon dan de Aarde, en hoe verder die planeet staat, hoe minder helder je de Aarde zal zien. Maar zelfs voor een bepaalde planeet kan die helderheid schommelen want de afstand tussen de Aarde en die planeet verandert ook voortdurend. Zo schommelt de afdstand tussen de Aarde en Mars tussen (afgerond) 75 miljoen en 375 miljoen kilometer, een groot verschil.

Een tweede effect is het volgende: planeten produceren zelf geen licht. We zien een planeet omdat die licht van de Zon weerkaatst. Een planeet is dus maar langs één kant verlicht en de andere helft is donker, net zoals dat bij de Maan het geval is. Als je vanop een andere planeet naar de Aarde kijkt en de donkere kant van de Aarde is toevallig grotendeels naar u gericht is, zal de Aarde minder helder zijn.

En ook nog, als vanop die andere planeet de Aarde dicht bij de Zon staat wordt het ook moeilijker.

Dus: als je de Aarde vanop een andere planeet in het zonnestelsel bekijkt zal je de Aarde zien als een puntje, net zoals je een ster ziet. Maar terwijl de helderheid van een ster steeds gelijk blijft zal de helderheid van de Aarde veranderen om de redenen die ik hierboven verteld heb. Die verandering verloopt wel langzaam, om ze te zien zou je minstens een paar weken moeten kijken.

De 'beste' manier om naar de Aarde te kijken is vanop Venus, op het moment dat Venus tussen de Zon en de Aarde passeert. Dan zou je de Aarde zien als een zeer helder punt, veel helderder dan de helderste sterren, met vlak ernaast nog een tweede puntje, de Maan. Spijtig genoeg heeft Venus een dik wolkendek en is de sterrenhemel daar nooit zichtbaar...µ

Nu ik er aan denk, kijk rond 10u 's avonds eens naar het zuidoosten. Je zal een zeer heldere 'ster' zien, maar het is geen ster, het de planeet Jupiter! Je kan ze dus heel makkelijk met het blote oog zien. Rechts ernaast, zo'n 15° verder staat Saturnus, die is een stukje minder helder want Saturnus is kleiner dan Jupiter en staat ook tweemaal verder.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2021
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen