Wat is 'pandomie'?

Valère, 73 jaar
19 december 2020

En hoe werkt de corona alert app?

Antwoord

Een pandemie is een epidemie op wereldschaal. Het betreft een besmettelijke ziekte, veroorzaakt door een virus of bacterie, die zich vanuit één gebied verspreidt over de hele wereld of over meerdere werelddelen en die in de getroffen landen een groot deel van de bevolking treft.

De seizoensgriep wordt meestal niet beschouwd als een pandemie omdat ze zich in verschillende landen en werelddelen, waar ze blijft sluimeren, tegelijk manifesteert.

Het woord pan-demie is afkomstig uit het oud Grieks, waar "pan" alles betekent en "demos" volk. Letterlijk dus "al het volk".

 

Als je meer informatie wil rond de coronalert applicatie en de werking ervan, vind je deze via volgende link: https://coronalert.be/nl/hoe-werkt-het/

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2021
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen