Waarom komen er bij de verbranding van LNG in motoren veel minder stikstofoxiden vrij?

Arne, 25 jaar
7 april 2020

Overal zie je de claims dat bij de verbranding van LNG bij auto's en andere verbrandingsmotoren zoals bij schepen er weinig tot geen stikstofoxiden vrijkomen. Maar nergens vind ik een artikel dat verklaart waarom dit zo is. Ik vermoed dat dit met de omstandigheden van de verbranding zal te maken hebben?

Antwoord

Beste Arne,

Dit komt deels door de verbrandingsreactie zelf, LNG (Liquid Natural Gas) Bestaat voor een groot deel uit methaan, wat met grote efficiëntie verbrand wordt -> minder nevenproducten.

Om de problematiek beter te snappen, is het misschien nuttig literatuur op te zoeken over NOx productie (en reductie hiervan) in dieselmotoren. Zo zal het verschil met LNG meteen ook duidelijk worden.

Met vriendelijke groeten,

Brecht Laforce

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2022
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen