Als er een oerknal was, zouden we een hete massa moeten zien, toch?

Martin, 66 jaar
8 november 2019

Er word beweerd dat we de oerknalrestanten zien op 13,4 miljard lichtjaar afstand en die zijn ongeveer 2 graden boven het absolute nulpunt, maar de heetste delen gaan nog sneller zich verwijderen als die waar we nu tegen aan kijken en zouden zich achter de afgekoelde massa moeten bevinden. Daardoor zouden we tegen iets aan horen te kijken van 3000 graden. Is er dan wel een oerknal geweest als we dat niet kunnen zien?

Antwoord

Jawel, de oerknal was heet.  Maar door de roodverschuiving van de expansie wordt die hete straling naar steeds langere golflenten verschoven, zodat we ze als een koele straling ontvangen.

Voor we verder gaan, enige verduidelijkingen.  1. Het is niet zo dat de 'oerknalrestanten' zich op 13.8 lichtjaar van ons bevinden.  Het is wel waar dat hun eventuele signalen 13.8 jaar geleden zijn uitgestuurd, en met de lichtsnelheid naar ons toekomen, maar ondertussen is die afstand gegroeid tot ongeveer driemaal zoveel.  2. Er is geen enkele reden waarom hetere delen zich sneller zouden van ons verwijderen dan koelere delen. 3. De oerknal zelf zullen we nooit zien.  De reden is dat alle straling van de 400 duizend eerste jaren, door de hitte die er toen was, ontelbare keren is verstrooid door de geladen materie die er toen was.  Daardoor is elke informatie over het verleden van die straling verloren gegaan.  Het verste dat we kunnen 'zien' (via licht, of elektromagnetische straling) is de kosmologische achtergrondstraling, die losgekoppeld is van de rest toen de materie neutraal werd, en zodoende nog nauwelijks kon interageren met de straling.  Toen die straling uitgezonden werd, was ze warmer dan vandaag (die 3000 graden die u vermeldt), maar sindsdien is ze door de expansie afgekoeld tot de 2.7 graden die we vandaag zien.

Waarom denken we dan dat er een oerknal is geweest, wanneer we die niet echt kunnen zien?  Omdat het heelal expandeert, en dus in het verleden kleiner moet geweest zijn.  En als we doorrrekenen, komen we tot een punt waar het niet kleiner kon zijn, de oerknal.  We hebben dus inderdaad geen rechtstreekse gegevens over de eerste 400 duizend jaar.  Maar we kunnen wel onze fysica erop loslaten.  En die stelt bijvoorbeeld dat gedurende de eerste minuten veel helium moet zijn aangemaakt, en dat klopt helemaal met de uitkomst vandaag.  Het is niet omdat wij iets niet kunnen zien gebeuren, dat we er niet kunnen over spreken.  En wanneer de voorspellingen uitkomen, denken we dat we op de goede weg zijn.

Reacties op dit antwoord

  • 20/11/2019 - Martin (vraagsteller)

    Beste Prof. Christoffel Waelkens, De gedachte dat de oerknal restanten op 13,4 miljard lichtjaar staan komt door de Constante van Hubble, die geeft aan waar een object staat op het moment dat het licht of straling word uit gezonden, wat we kunnen waarnemen en dat er hetere delen achter zouden moeten zitten , komt omdat het oerknal centrum op een grotere afstand word ingeschat en wel op 13,7 a. 13,8 miljard licht jaar afstand, dat die 2,5 graden boven het absolute nulpunt, de huidige thempratuur zou zijn komt omdat er op geen enkele wijze

  • 20/11/2019 - Martin (vraagsteller)

    Beste Prof. Christoffel Waelkens, De gedachte dat de oerknal restanten op 13,4 miljard lichtjaar staan komt door de Constante van Hubble, die geeft aan waar een object staat op het moment dat het licht of straling word uit gezonden, wat we kunnen waarnemen en geeft u aan dat het niet zou kloppen met de Constante van Hubble, dat er hetere delen achter zouden moeten zitten , komt omdat het oerknal centrum op een grotere afstand word ingeschat en wel op 13,7 a. 13,8 miljard licht jaar afstand, dat die 2,5 graden boven het absolute nulpunt, de huidige temperatuur zou zijn komt omdat er op geen enkele wijze aandacht aan gegeven word en ik slecht geïnformeerd ben, maar er de indruk gewekt werd, dat die 2,5 graden boven het absolute nulpunt de huidige temperatuur zou zijn ,, zelf ben ik van mening, dat als er door het uitrekken van de golfen de temperatuur van 3000 graden, dan nu 75 graden zou moeten zijn, omdat het om 97,5 procent roodverschuiving zou gaan, waar door er nog maar een veertigste deel van de golven aan zou komen in een bepaalde tijd en dat de hetere delen verder staan en dus sneller gaan volgens de Constante van Hubble. En als u in de oerknal gelooft, dan hoeft u maar rond te kijken en zien en geloven dat we deel uit maken van de oerknal, maar de roodverschuiving kan ook een andere herkomst hebben en zou ik dat zeker niet onder schatten, als alles tot een punt word geredeneerd en dat er zelfs geen tijd en ruimte zou zijn geweest, waar ik van denk, dat je alle natuurkundige dan wel naar huis kan sturen en moet er een open visie op andere mogelijkheden zijn b.v. het krimpen van atomen, die kunnen ook een roodverschuiving veroorzaken en lijkt het mij een heleboel problemen in de sterrenkunde verklaren, zoals roodverschuivingsbanden en het schijnbaar versneld uitdijen. Met de vriendelijke groeten Martin Willemse,

  • 31/08/2020 - Martin (vraagsteller)

    Beste Prof. Christoffel Waelkens, Als de restanten van de oerknal rond om ons te zien zijn en dat object een afmeting heeft van 400.000 lichtjaar, betekend, dat het perspectief iets anders is als we hier op aarde ervaren en lijkt het dat deze restanten hun licht uitzonden toen het heel dicht bij stond, hoe is het anders te verklaren dat we een object van deze afmeting rondom zien op een afstand van 13,5 miljard lichtjaar en lijkt het dat de aanname dat het object nu nog verder zou staan niet te kunnen kloppen.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2022
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen