Zorgt het Noorderlicht voor dunnere materie?

Arthur, 13 jaar
18 september 2018

Kan het Noorderlicht zorgen voor een verdunning van de materie rondom?

Antwoord

Arthur,

Noorderlicht ontstaat doordat op zeer grote hoogte (80-1000km) kleine maar zéér snelle deeltjes, namelijk electronen en protonen afkomstig van de zonnewind, op de bovenste lagen van de atmosfeer invallen en daar botsen met atomen en moleculen in de atmosfeer, voornamelijk stikstof (N) en zuurstof (O).  De botsing brengt het atoom of molecule in een "aangelagen toestand".  Het terugvallen naar de evenwichtstoestand gebeurt via het foto-elektrisch effect, waarbij een lichtkwantum (foton) wordt uitgestraald.  En dat zie je.

Als langetermijnresultaat verhoogt een héél klein beetje de concentratie aan protonen en electronen (die same een waterstofatoom vormen) in de bovenste lagen van de atmosfeer.  Inderdaad, je zou dit als "verdunning" kunnen bestempelen.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2022
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen