Is de zwaartekracht van de maan die voor eb en vloed zorgt een mirakel?

David, 47 jaar
13 augustus 2018

Als je op de foto afgaat is dat wel een mirakel want in de realiteit heb je volgens de regels van de logica zo een enorme zichtbare en tastbare grijparm nodig om voor eb en vloed te zorgen en dus geen onzichtbare en ontastbare grijparm zoals dat nu het geval is.

Antwoord

Dag David

De zwaartekracht is een volumekracht, wat betekent dat er geen rechtstreeks contact moet zijn tussen twee objecten om een aantrekking te voelen (dit in tegenstelling tot oppervlaktekrachten, zoals wrijving, die wel contact vereisen). Er is dus geen grijparm nodig om het effect van zwaartekracht te voelen. Er is natuurlijk geen grijparm tussen maan en aarde (net zoals er geen is tussen zon en aarde, aarde en Jupiter ... maar het effect van de zwaartekracht tussen die hemellichamen wel degelijk meetbaar is).

De klassieke mechanica, nadien herroepen/uitgebreid met de relativiteitstheorie, is perfect in staat om eb en vloed te verklaren. Het betreft dus zeker geen mirakel, in de zin dat het fenomeen van eb en vloed niet zeldzaam is, niet onverklaarbaar is en geen tussenkomst van een godheid vereist.

Groeten

Laurent

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2022
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen