Waarom wordt een mens op de evenaar niet weggeslingerd van de aarde?

Fons, 71 jaar
26 juni 2008

Iemand op de noordpool draait zogezegd gewoon op zijn eigen as zoals de aarde, maar op de evenaar zwiert een mens wel tegen 1600 km /uur rond, dus moet die man op de evenaar niet veel meer aantrekking krijgen om op de aarde te blijven plakken dan de man op de noordpool? Weegt een mens op de noordpool evenveel als op de evenaar?

Antwoord

Beste Fons,

Je hebt helemaal gelijk wanneer je zegt dat iemand op de evenaar een veel grotere centrifugale kracht ondervindt dan iemand nabij de pool. Toch leidt dit er niet toe dat hij of zij van de aarde wordt geslingerd. Het is namelijk zo dat de centrifugale versnelling nodig om in 24 uur tijd een cirkel met omtrek 40.000 km af te leggen (~0,034 m/s²), erg klein is in vergelijking met de zwaartekrachtversnelling (~9,8 m/s²). Een mens op de pool weegt slechts 0,5% meer dan iemand op de evenaar. Bovendien is dit nog gedeeltelijk het gevolg van een tweede effect: de aarde zelf is (ten gevolge van diezelfde centrifugale kracht) een klein beetje afgeplat, waardoor iemand op de evenaar zich verder van het (massa)middelpunt van de aarde bevindt dan iemand op de pool. Dit betekent een tweede afname in ondervonden zwaartekracht, aangezien deze omgekeerd evenredig is met het kwadraat van de afstand. Merk op dat de lokale zwaartekracht ook nog van andere factoren afhankelijk is, zoals welke gesteentelagen zich onder de grond bevinden, en uiteraard de hoogte boven zeeniveau.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2022
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen