Wat is het verschil tussen een verordening (EG) en een verordening (EEG)?

Rosa, 26 jaar
17 juni 2016

Wat betekenen de letters EG en/of EEG?

Antwoord

Dag Rosa,

Het is eigenlijk heel eenvoudig: de ene (EEG) werd uitgevaardigd vóór 1 november 1993, de andere (EG) op of na die dag, wanneer de Europese Economische Gemeenschap werd vervangen door de Europese Unie (of in mooi Nederlands de Europese Gemeenschap, EG), met het Verdrag van Maastricht.

Het is het voornaamste en sterkste wetgevend instrument van de Europese Unie, dat rechtstreeks in de verschillende lidstaten van kracht wordt zonder dat lidstaten ze moeten vertalen in eigen regelgeving. Voordelen daarvan zijn snelheid en gelijkheid tussen de lidstaten.

Er bestaan alternatieven, zoals

  • Europese Richtlijn waarvan lidstaten over vorm en middelen voor uitvoering beslissen,
  • Europees Besluit (vroeger Beschikking) genomen door de Raad van Europa,
  • Europese Aanbeveling, die helemaal niet bindend is.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Beantwoord door

Dr. Karl Catteeuw

Geschiedenis van opvoeding en onderwijs, Roemeens, muziek

Katholieke Universiteit Leuven
Oude Markt 13 3000 Leuven
https://www.kuleuven.be/

Zoek andere vragen

© 2008-2022
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen