Waarom verenigen we de wereld niet tot één land?

Nick, 23 jaar
30 maart 2016

Waarom werken we met zoveel verschillende landen in de plaats van te werken naar 1 land? In dat geval zouden alle landen als 1 gezamelijk land werken en is er niemand meer om oorlog tegen te voeren. Een enkel verenigd land functioneert beter dan allemaal verschillende landen denk ik. Of niet?

Antwoord

In een ideale wereld zou dat heel mooi zijn. In de praktijk staan hiervoor evenwel veel hindernissen in de weg. Zo zouden, als heel de wereld één land zou zijn, de Belgen ook sociale zekerheidsbijdragen moeten betalen voor het straatarme Somalië. Zo zouden bijvoorbeeld ook de Europese landbouwers moeten concurreren met hun Amerikaanse collega's die veel goedkoper kunnen produceren, zonder dat importbelastingen Amerikaanse landbouwproducten kunstmatig duurder zouden maken op de Europese markt. Nu gebeurt dit wel. Zo zijn er ontelbare voorbeelden aan te halen waarom heel veel mensen armer zouden worden als heel de wereld één land zou worden.

Verder is het ook niet per se zo dat alle conflicten de wereld zouden uit zijn als heel de wereld één land was. Burgeroorlogen zijn vaak veel heviger en smeriger dan oorlogen tussen onderscheiden landen. Dit is net omdat landgenoten meer delen en uitwisselen. Zo ontstaan er veel meer situaties waarin één groep zich door een andere kan bedrogen of benadeeld voelen. Bijgevolg kan er tussen landgenoten vaak net meer wrok en haat opbouwen.

Heel de wereld één land maken is dus heel moeilijk en niet ongetwijfeld wenselijk. Er bestaat wel een alternatief in de vorm van toenemende samenwerkingsverbanden tussen landen. Voorbeelden hiervan zijn de Europese Unie of de Verenigde Naties. Deze bieden een platform waarbinnen landen kunnen gaan beslissen om met betrekking tot bepaalde staatsfuncties samen te werken, of om conflicten op een constructieve en gestructureerde manier op te lossen. Dagelijks is in het nieuws te zien dat deze instellingen deze doelen zeker niet altijd bereiken, maar ze beter doen werken is hiervoor een praktischer oplossing dan ze vervangen door iets radicaal anders.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2022
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen