Kan je ook een gevangenisstraf krijgen bij Burgerlijke aansprakelijkheidstelling, of enkel een schadevergoeding moeten betalen / boete ?

Greet , 53 jaar
19 maart 2014

Ik ben op zoek naar een antwoord voor een lesvoorbereiding.
Van harte dank.

Antwoord

Burgerljke aansprakelijkheid resulteert alleen in het ontstaan van een verbintenis tot schadeloosstelling.  In de meeste gevallen in de praktijk neemt dit de vorm aan van een schadevergoeding, waarbij de omvang van de te betalen vergoeding in principe alleen mag worden bepaald op basis van de omvang van de veroorzaakte schade (louter compenserend dus, niet bestraffend).  Als het mogelijk is, kan de schadeloosstelling ook de vorm aannemen van herstel in natura of beter uitgedrukt, herstel in de specifieke vorm die het slachtoffer het beste plaatst in een situatie waarin dit zich zou hebben bevonden indien het schadegeval zich niet had voorgedaan.  Burgerlijke aansprakelijkheid is op zich dus geen basis voor een straf, of het nu een boete of een gevangenisstraf is.

Wat wel mogelijk is, is dat de feiten die de basis vormen voor de burgerlijke aansprakelijkheid tevens de basis vormen van een misdrijf.  In dat geval kan de dader niet alleen burgerlijk maar ook strafrechtelijk aansprakelijk worden gesteld, en kan deze een straf (gevangenis of boete) krijgen én de verplichting het slachtoffer schadeloos te stellen.  Dezelfde FEITEN geven dan aanleiding tot een straf en de verplichting schadevergoeding te betalen, maar de RECHTSBASIS van beide remedies verschilt: de straf is gebaseerd op de strafrechtelijke aansprakelijkheid, de schadevergoeding op de burgerlijke aansprakelijkheid.

Reacties op dit antwoord

  • 21/03/2014 - Greet  (vraagsteller)

    Hartelijk dank voor het snelle antwoord. Greet

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2022
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen