Wat is het verschil tussen recht en rechtvaardigheid?

Elise, 20 jaar
12 februari 2014

Recht beoogt rechtvaardigheid maar waar ligt het verschil dan?

Antwoord

Beste Elise,

het recht is een ideaal. Het is wat we verwachten dat zou toegepast worden in alle omstandigheden waarvan we hopen dat het ooit zou worden ingevuld. De rechten van minderbedeelden, de rechten van holibi's, de rechten van allochtonen, de rechten van huisbezitters, enz.

Maar in de praktijk is dit alles niet zo eenvoudig toe te passen. De rechtspraak is een officiëel, maatschappelijk instituut, waarbinnen rechters, advocaten, klagers, slachtoffers, enz., enz. trachten hun gelijk te halen. Dit is niet eenvoudig. Omdat zoveel mensen, elk vanuit hun eigen standpunt, hun gelijk willen behalen, ontstaan er oeverloze discussies.

Nu is het wel zo dat het gerecht, waarbinnen al deze beslissingen (uitspraken) moeten gebeuren, niet altijd zo objectief te werk gaat. Er zijn zovele vooroordelen, partijpolitieke benoemingen, subjectieve beïnvloedingen, enz. die maken dat de uiteindelijke uitspraken van rechters gewoon naast de kwestie zijn. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer mediageile advocaten erin slagen een volksjury in assisenzaken (wanneer het over moordzaken gaat) kunnen beïnvloeden.

Samengevat: onze rechtspraak is niet rechtvaardig.

Dit zou anders kunnen. Maar daarvoor is de politieke wil niet aanwezig.

met vriendelijke groet,

Joannes Késenne

 

 

 

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2022
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen