Hoeveel CO2 komt vrij bij verbranding van een liter lampenolie?

sandor, 43 jaar
17 juli 2012

Ik zou graag weten hoeveel CO2 vrijkomt bij verbranding van lampenolie/kerosine. Deze wordt met een lont open verbrand in soortgelijke lamp als op de foto (zie foto).
Dit ter illustratie en ter verduidelijking voor een project in Kenia.

bvd !

Antwoord

Dag Sandor,

Een exact antwoord op je vraag is niet mogelijk, omdat kerosene geen zuivere stof is maar een aardoliedestillaat met een vrij complexe samenstelling.

Ik kan natuurlijk wel een benaderende berekening doen.

De samenstelling van kerosene kunnen we benaderen met dodecaan, C12H26. De verbrandingsreactie is:

C12H26  +  37/2 O2 -->  12 CO2  +  13 H2O

Hierbij veronderstellen we wel dat de verbranding ideaal verloopt en er geen roet en dergelijke wordt gevormd.

1 molecule C12H26 produceert dus 12 moleculen CO2. Dit komt overeen met: 

170 gram C12H26 produceert dan 528 g CO2

Er wordt dus 3,1065 gram CO2 per gram keroseen geproduceerd.

De dichtheid van keroseen is ongeveer 0,75 g/mL, dit betekent dat 1 liter keroseen ongeveer 2,3 kg CO2 produceert.

Deze berekening is uiteraard benaderend, maar dat geeft nietttemin hopelijk een goed idee.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2022
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen