Vanaf welke leeftijd kan je je verantwoordelijk beginnen te gedragen?

david, 16 jaar
28 april 2012

Antwoord

Verantwoordelijkheid dragen verwijst naar bekwaamheid om dit te doen.  Hierbij moet een onderscheid gemaakt worden tussen de feitelijke en juridische bekwaamheid. Juridisch gezien start de handelingsbekwaamheid vanaf de meerderjarigheid.  Dit betekent dat minderjarigen handelen onder de verantwoordelijkheid van hun ouders of diegenen die het toezicht over hen uitoefenen. Deze juridische handelingsonbekwaamheid is een statuut ter bescherming van de minderjarige; ze belet niet dat minderjarigen zelfstandig beroep kunnen doen op hulpverlening.  Tevens belet de juridische handelingsonbekwaamheid niet dat minderjarigen feitelijke verantwoordelijkheid kunnen opnemen; vanaf welke leeftijd dit kan is verschillend naargelang de concrete situatie en naargelang de context.  Zo zullen minderjarigen zonder probleem een boek kunnen kopen, maar zal voor duurdere aankopen de toestemming van de ouders nodig zijn.  Verantwoordelijkheid is een begrip dat concreet vorm gegeven wordt in de omgang tussen mensen; zo zal de ene ouder mogelijks terughoudender zijn dan een andere ouder, en/of zullen ouders of leerkrachten een concrete situatie mogelijks verschillend inschatten naargelang de context. 

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2022
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen