Wie heeft er eigenlijk gelijk omtrent de situatie van B-H-V?

Jonathan, 23 jaar
22 mei 2008

Als Vlaming zie ik dat franstaligen zich niet willen aanpassen in de Vlaamse rand. Dat plus het feit dat Brussel een Vlaamse stad is en nu voor een groot deel franstalig is geworden geeft 'ons' het juiste gevoel dat de franstalige expres zich niet willen aanpassen.
Maar welke redenen hebben de franstaligen eigenlijk om gelijk te hebben/stellen (uit hun visie)?
Ik kan er zelf geen bedenken en bots steeds op het feit dat wij gelijk hebben en dat onze zuiderburen dat om de één of andere reden niet willen inzien...

Antwoord

Beste Jonathan,

De Grondwet zegt sinds 1831 dat het gebruik der talen vrij is in België. Iedereen mag dus in heel het land in winkels, thuis,... de taal spreken die hij/zij wil. Er mag enkel een wettelijke regeling bestaan over het gebruik van talen voor zaken als het gerecht, onderwijs, contacten met de overheid,... Je kan dus niemand die in Vlaanderen komt wonen (Franstalige, Duitstalige, Spaanstalige,...) dwingen om altijd en overal Nederlands te gaan spreken, alleen in die concreet omschreven gevallen kan men het Nederlands opleggen.

Het belangrijkste discussiepunt omtrent de verfransing is echter het probleem van de faciliteitengemeenten, die eentalige gemeenten zijn maar waar personen ook in de andere landstaal geholpen moeten worden door het bestuur (zie ook elders op deze site de vraag "waarom kan Waals Brabant gesplitst worden zonder probleem en het gelijkwaardige Vlaams Brabant niet"). De Vlamingen zeggen dat dit een uitdovend systeem is, de Franstaligen beweren dat dit een eeuwigdurend recht is. Wie daar gelijk heeft, is moeilijk te bepalen. De Vlamingen hebben er altijd een uitdovend systeem mee bedoeld, maar in de wettekst daarover is daar geen enkel spoor van terug te vinden. Strikt juridisch bestaat dit systeem dus tot het door middel van een bijzondere wet (waar ook de Franstaligen mee moeten instemmen) wordt afgeschaft. Dan is er nog het discussiepunt of het dan uitdovend is per persoon (dus of iemand er maar een bepaalde aanpassingsperiode beroep op mag doen en zich daarna enkel van de hoofdtaal mag bedienen). Daarover bestaat de omzendbrief Peeters, die zegt dat het principe is dat de Franstaligen in de faciliteitengemeenten in het Nederlands worden aangeschreven,... en wanneer ze dat liever in het Frans hebben moeten ze dat elke keer opnieuw aanvragen. Deze omzendbrief werd rechtsgeldig bevonden door de Raad van State.

Om op je eigenlijke vraag dan te komen, B-H-V heeft slechts in ondergeschikte orde betrekking op de verfransing en is uitgegroeid tot een symbool. Door de splitsing zouden Franstaligen in Halle-Vilvoorde niet meer op Franstalige Brusselse lijsten kunnen stemmen bij federale en Europese verkiezingen. De Franstaligen hebben na die splitsing echter nog wel altijd de mogelijk om met eigen Franstalige lijsten op te komen in de provincie Vlaams-Brabant, zoals men dat in alle provincies kan doen. Zo is er bij de Vlaamse verkiezingen nog steeds een lijst van de Franstalige inwoners in Vlaams-Brabant, die momenteel 1 verkozene heeft in het Vlaams Parlement. De kans is bovendien klein dat de lijst waar men 1 keer om de 4 jaar op mag stemmen invloed gaat hebben op de taal die men dagdagelijks gaat gebruiken.

Het grootste principiële bezwaar van de Franstaligen is dat ze hier een nieuwe stap naar Vlaamse onafhankelijkheid in zien. Ze zien dit als een nieuwe stap om van de taalgrens een staatsgrens te maken. B-H-V is nu immers nog de laatste territoriale entiteit die de taalgrens overschrijdt (en volgens sommige juristen is dat een van de redenen voor de vernietiging door het Grondwettelijk Hof, dat zou vinden dat het arrondissement moet aangepast worden aan de opdeling in taalgebieden van het land; anderen zijn het daar niet mee eens en zeggen dat het Grondwettelijk Hof enkel een probleem heeft met het feit dat er in Vlaams-Brabant, door B-H-V geen provinciale kieskring is in tegenstelling tot alle andere provincies van het land). Bovendien zouden ze daardoor dus een deel van hun kiezerspubliek verliezen.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2022
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen