Wat wilt retroactief zeggen?

Ching-Hua , 19 jaar
16 november 2011

Ik heb dit gevonden in de zin van:

Wanneer het Grondwettelijk Hof oordeelt dat de aangevochten bepaling ongrondwettig is, dan wordt die bepaling vernietigd, waardoor ze dus retroactief uit de rechtsorde verdwijnt.

Bron: Een kennismaking met recht en rechtspraktijk, Georges Martyn, Rik Devloo, 2011, Die Keure.

Antwoord

Beste Ching-Hua,

Een synoniem voor retroactief is met terugwerkende kracht.

Dit wil in de praktijk zeggen dat het is alsof de bepaling nooit bestaan heeft. Iedere veroordeling op basis van die bepaling wordt vernietigd, iedere procedure op basis van die bepaling wordt afgebroken en iedere beperking opgelegd door die bepaling houdt op te bestaan. Verder kan men naargelang de bepaling teruggaan in het verleden en de situatie herstellen naar hoe het zou geweest zijn zonder die bepaling. Bvb. wanneer de bepaling voor gevolg had dat men extra belastingen moest bepalen, dan kan men deze extra belasting terugvorderen en de situatie herstellen. In andere gevallen is dit heel wat moeilijker, zoniet onmogelijk. Bvb. Een gevangenisstraf die men uitgezeten heeft kan men niet ongedaan maken. (Ter zijde: dit is ook één van de argumenten tegen een terdoodveroordeling, namelijk dat men dit niet kan "herstellen" moest dit nodig zijn).

Met vriendelijke groeten,

Junior Burssens

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2022
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen