Waar wordt de wet bewaard?

Daan, 20 jaar
2 september 2011

Geschreven wetten zijn belangrijke instrumenten om een democratie in stand te houden. Om discussie uit te sluiten moet er een referentie zijn waarin de wetten van een land vastgelegd zijn. Waar wordt de wet bewaard, m.a.w.: waar bevindt zich de ultieme referentie in geval van discussie?

Antwoord

Beste Daan,


Dat klopt: de authentieke versie is als referentie zeer belangrijk, sterker nog: een wet of besluit kan pas rechtsgevolgen instellen na publicatie (art. 190 Grondwet). Deze publicatie (van wetten en decreten) gebeurt in het Belgisch Staatsblad. Nu voornamelijk online te consulteren (www.staatsblad.be of www.belgielex.be), maar elke editie wordt nog in 4 schriftelijke exemplaren gedeponeerd in de Koninklijke Bibliotheek. Daarenboven bestaat er nog een exemplaar op microfiche, én een telefonische hulpdienst.  Bijkomend worden op de griffies van Hoven en Rechtbanken inhoudstafel ter beschikking gehouden.

Er zijn dus voldoende manieren om de authentieke tekst van een wet te consulteren.

Reacties op dit antwoord

  • 06/09/2011 - Daan (vraagsteller)

    Wat als de verschillende versies niet overeenkomen? Veronderstel dat iemand (wellicht vergezocht) inbreekt en gewoon de wet aanpast (en erin schrijft dat inbreken niet strafbaar is en iedereen tien euro aan hem moet betalen). In praktijk wordt de inbreker wellicht gewoon gestraft en worden de aanpassingen ongedaan gemaakt, maar wettelijk (sorry voor de woordkeuze) gesproken moet de inbreker toch een ongestrafte miljonair worden (veronderstel desnoods dat hij inbreekt en alle versies aanpast)?

  • 08/09/2011 -  (wetenschapper)

    De wet geldt zoals hij wordt bekendgemaakt (op het moment van publicatie). Dat wil zeggen dat een eventuele latere aanpassing (eventueel zoals door u geschetst) juridisch gezien niet bestaat. De hypothese dat iemand de authentieke versie van de wet, zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad achteraf zou aanpassen, kan worden weerlegd door het te vergelijken met de aangenomen tekst in het Parlement (wordt ook bijgehouden). Als bijvoorbeeld de Nederlandse en Franse versie, die beide authentiek zijn, niet overeenstemmen, moet de rechter een interpretatie aanwenden, die zoekt naar de bedoeling van de wetgever.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Beantwoord door

 Werner Vandenbruwaene

staatsrecht, bestuursrecht, Europees institutioneel recht

Universiteit Antwerpen
Prinsstraat 13 2000 Antwerpen
http://www.uantwerpen.be

Zoek andere vragen

© 2008-2022
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen