Kan een land in de Raad van de EU beslissen om een aantal keer voor te stemmen en een aantal keer tegen?

Lies, 38 jaar
5 augustus 2011

In de Raad van de Europese Unie heeft elk land meerdere stemmen. Kan een land dan beslissen om een aantal keer voor te stemmen en een aantal keer tegen? Of zijn de stemmen automatisch allemaal voor of allemaal tegen?

Antwoord

Neen, dit kan niet.
Art. 16(2) van het Verdrag betreffende de Europese Unie bepaalt dat de Raad wordt samengesteld door één afgevaardigde per land, die zijn stem (enkelvoud) uitbrengt.

Het aantal stemmen dat aan een land wordt toegewezen dient om een gekwalificeerde meerderheid in termen van bevolkingsaantallen te bereiken.

Een voorbeeld vind je hier: http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/11/st13/st13166.en11.pdf (p.2)

Ook in federale landen, waar de deelstaten op het federale niveau een Kamer samenstellen (senaat), krijgen die soms een gediversifieerd stemmenaantal. Zo bijvoorbeeld in Duitsland, waar de stemmen per Land variëren tussen de 3 en de 6, maar wel gezamenlijk (in een blok) uitgebracht moeten worden.


Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2022
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen