Wat gebeurt er met een land als het failliet zou gaan?

Maarten, 18 jaar
5 juni 2011

Een erg simpele en open vraag met een enorm lang en moeilijk antwoord waarschijnlijk. Ik studeer zelf economie en nu vroeg ik me af, wat er nu met - u raadt het al - Griekenland zou gebeuren als het failliet zou gaan? Ze hebben nu al verschillende kapitaalinjecties gekregen, maar ook alweer verschillende rating verlagingen (C.. ondertussen?) Een land/staat KAN toch failliet gaan? of niet?
en wat met overheids- en privé-bedrijven, belasting, burgers,...?
Bestaat er zoiets als een doemscenario in dat geval?

Antwoord

Beste Maarten,

Wanneer een land (in de wereld van vandaag) zijn betalingsverplichtingen niet nakomt, creëert dat een situatie die fundamenteel verschillend is van gelijkaardige omstandigheden bij een bedrijf in betalingsproblemen. Eenvoudig gezegd: Bij een bedrijfsfaillissement wordt een curator aangesteld die de facto het management van het bedrijf overneemt met de bedoeling (behalve in geval van een doorstart) de ontbinding van het bedrijf zo netjes mogelijk te laten verlopen. Indien een land in de problemen komt, moet je eerst en vooral onderscheid maken tussen binnenlandse en buitenlandse schuld. Daarnaast blijft op elk ogenblik de soevereiniteit van het land een belangrijk gegeven. Tenslotte is de toekomstige kredietwaardigheid een essentieel element bij de oplossing van de schuldenproblematiek.

Zolang een land alleen (of voornamelijk) binnenlandse schulden heeft, zijn betalingsmoeilijkheden in principe te omzeilen.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2022
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen