Waarom lost C6H12O6 (glucose) goed op in water?

Sofie, 16 jaar
10 januari 2011

Antwoord

C6H12O6, ofwel glucose is een zeer polaire verbinding. Op de ringvormige structuur staan immers 5 -OH groepen (het zesde O atoom maakt deel uit van de zesring). Dergelijk hydroxylgroepen kunnen een zogenaamde waterstofbinding aangaan met watermoleculen. Dit zorgt ervoor dat de individuele suikermoleculen zich kunnen omringen met water, en het is precies dat fenomeen dat we kennen als solvateren of in oplossing brengen.

De waterstofbinding is een binding waarbij polaire groepen zoals N-H of O-H een binding aangaan met een andere polaire groep die over vrije elektronenparen beschikt zoals het zuurstofatoom in water (H2O). De waterstofbinding is veel zwakker dan bijvoorbeeld een covalente binding, maar is enorm belangrijk in biomoleculen.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2022
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen