Waarom kan je niet zweven?

ahmed, 9 jaar
22 september 2010

Ik begrijp niet waarom je niet kan zweven op de aarde maar wel in de ruimte.

Antwoord

Neem dit antwoord misschien door met een van uw ouders of met een leraar, want het is niet zo eenvoudig om te volgen voor een 9-jarige.

De aarde trekt alle lichamen in haar buurt aan. Daarom val je, als je ergens afspringt. Je blijft niet in de lucht zweven. Op aarde kan je dus zeker niet zweven.

Hoe zit dat nu in de ruimte ?
Stel dat je een steen in horizontale richting gooit, dan gaat die een gekromde baan volgen, naar beneden toe, en uiteindelijk op de aarde vallen. Maar als de steen met een grotere snelheid weggooit gaat hij een eind verder pas op de grond vallen. Nu weet je dat de aarde een bol is, en dat je niet achter de horizon kan kijken, omdat het aardoppervlak naar beneden buigt in de richting van de horizon. Als je nu een steen zou weggooien met een snelheid van ongeveer 28000 km/h, en er staat niets in de weg, en de luchtweerstand doet de steen niet afremmen, dan zou de baan van die steen precies evenveel naar beneden gekromd zijn als het aardoppervlak. De steen zou dan op dezelfde hoogte blijven hoewel hij eigenlijk aan het vallen is.
Dat is precies wat er gebeurt met een ruimteschip in een baan rond de aarde : Dat heeft zo'n snelheid, daar staat niets in de weg, en er is ook geen lucht om het af te remmen. Dat ruimteschip volgt ook een naar beneden gekromde baan, maar het aardoppervlak kromt precies evenveel naar beneden. Dus blijft het ruimteschip steeds op dezelfde hoogte. Hij is net alsof het zweeft.

De astronaut in het ruimteschip doet net hetzelfde: ook hij volgt precies die gekromde baan. Ook hij valt voortdurend, maar door zijn snelheid blijft hij steeds steeds even hoog boven het aardoppervlak omdat dat aardopprvlak ook afbuigt (de aarde is immers eenbol). Tegenover het ruimteschip schijnt hij dan te zweven. Maar eigenlijk zweeft hij niet, ze vallen  beiden op precies dezelfde manier steeds maar omheen de aarde.Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2022
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen