Wat zou er gebeuren als we nu in 1 keer alle bossen zouden kappen en alle olie/gas/kolen en alles bij elkaar zouden gaan verbranden?

Joƫl, 17 jaar
26 juni 2010

Wat zou er gebeuren met de aarde (qua klimaat en de reactie van mensen qua nieuwe technologie) als we al onze fossiele brandstoffen zouden gaan verbruiken op dit moment, en alle bossen zouden kappen en verbranden?
Dan zal waarschijnlijk de wereldmaatschappij kapot gaan, maar blijft deze dan kapot of gaan we dan plotseling allemaal als neanderthalers leven op een veel te warme aarde?

Antwoord

Gelukkig is het onmogelijk om dit te doen: het vergt veel tijd en moeite om de fossiele brandstoffen te ontginnen en we weten zelfs niet hoeveel er juist in de grond zitten. Minstens de helft ervan moet als technisch onontginbaar worden beschouwd. De hoeveelheid fossiele brandstoffen wordt desondanks op een tienvoud van de biosferische koolstof beschouwd, terwijl ook de hoeveelheid koolstof in bodems en veenlagen groter is dan in de planten.

Voor de plotse verbranding van alle hout bestaan nochtans modellen (de meteorietinslag die tot het verdwijnen van de dinosauriërs heeft geleid) en scenario's (atoomoorlog). Plotse verbranding brengt op de eerste plaats zoveel roet in de lucht dat zonnestralen worden tegengehouden en het nacht blijft totdat het roet terug neerslaat. Dit kan weken of maanden duren en resulteert in een 'nucleaire' winter: geen zonnelicht, dan ook geen opwarming (vergelijk met nachtelijke afkoeling die steeds verder gaat). Indien dit in het groeiseizoen van de planten gebeurt, wordt dit onderbroken: geen licht dus ook geen fotosynthese, en hebben mens en dier geen eten meer (hongersnood).

Door de toename van het verbrandingsgas CO2 zal de wereld na opklaring en beëindiging van de ijskasttoestand in een broeikastoestand terechtkomen die veel langer zal duren, allicht vele duizenden jaren vooraleer er een normalisatie optreedt. Het resultaat is een massaal uitsterven en de weinige resterende mensen (indien ze er al zijn) zullen doorheen de generaties hun huidig cultureel peil niet kunnen doorgeven. Dus het stereotiep Neandertaltype is dan niet denkbeeldig.

Anderzijds heeft de aarde een verdedigingsmechanisme tegen zoveel onheil: voor verbranding is zuurstof nodig die wordt omgezet van O2 naar CO2. Als er geen fotosynthese meer gebeurt, wordt de CO2 niet gerecycleerd tot nieuwe O2 en gaat het aandeel O2 in de atmosfeer dalen. Maar daardoor gaat de organische stof minder goed branden. Nu is het O2 gehalte vrij stabiel rond 21%. Als het zou dalen beneden 15% gaat het vuur spontaan doven. Het is dus zeer onwaarschijnlijk dat de aarde door vuurstormen zou worden ingepakt. Dit is ook in ons voordeel: als warmbloedige wezens hebben we veel zuurstog nodig om energie te onttrekken aan organisch materiaal. Bij slechts 15% zuurstof worden onze spieren onvoldoende van zuurstof voorzien en zouden niet meer in beweging kunnen worden gebracht (om van onze hersenen nog te zwijgen).

Het leven op aarde heeft zo zijn mechanismen om optimale levenscondities te stabiliseren. Een vuurstormscenario past daar niet in. De mens zal er niet in slagen de aarde in brand te steken. Dat kan enkel door een extreme katastrofe zoals een meteorietinslag.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2022
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen