Paradox bij tijdreizen (terug in tijd)

Hendrik, 21 jaar
1 juni 2010

Ik heb http://dsc.discovery.com/tv/stephen-hawking/ gezien. Een driedelige reeks, waarin extraterrestrieel leven, lange-afstandsreizen en grote kosmologische fenomenen (~zwarte gaten, hawking-straling, wormgaten,...) aan bod komen. Bijzonder goede, en makkelijk te verstane reeks.

Nu zegt Hawking het volgende (in aflevering 2 dacht ik):

Het is onmogelijk terug te reizen in de tijd, omdat je jezelf zou kunnen vermoorden met de gekende paradox tot gevolg. Nu wordt geen reden gegeven waarom het terugreizen in de tijd onmogelijk zou zijn, Hawking zegt immers dat de 4-de dimensie (tijd), net als de ruimtelijke dimensies, naar ons hand te zetten zijn. Je moet alleen weten hoe: door extreem snel te gaan, of in de nabijheid van een bijzonder grote massa te zijn (tijd gaat dan trager, Einsteins bekende theorie).

Hawkings antwoord is het volgende:

"We weten dat wanneer een microfoon dicht bij zijn luidspreker wordt gehouden, er een oneindige lus wordt gecreƫerd, waarin het geluid constant wordt versterkt. Dit tot wanneer het signaal zodanig sterk wordt, dat de versterker het begeeft. (~het gegalm dat je hoort bij vele optredens). Dit is analoog aan wat er gebeurd wanneer je in de tijd zou terug reizen. Er zou als het ware een destructiviteit optreden die "de boel doet opblazen", voordat er ook maar aan terugreizen in de tijd kan gedacht worden. Zo zou het systeem zich "beschermen" tegen de paradox die zou volgen, moest het tijdreizen naar het verleden mogelijk zijn. "

Ik vind het maar een rare analogie die hij daar maakt, maar anderzijds wel de eerste uitleg die ik lees/hoor die een reden geeft waarom de paradox niet kan bestaan.

Kan u hier informatie over geven?

mvg

Antwoord


Als u met die reeks werkelijk alles gesnapt hebt over zwarte en wormgaten, dan was ze inderdaad erg goed.  Sta me toe dat toch een beetje te relativeren.

Het feit dat we nog geen weet hebben van iemand die zijn grootmoeder heeft vermoord door in de tijd terug te reizen en dus zelf niet bestaat, is strikt genomen geen bewijs dat tijdreizen niet mogelijk is.  Het is wel een serieuze aanwijzing dat een en ander toch niet zo vanzelfsprekend is.

Het debatteren over tijdreizen is in beeld gekomen door Einstein's inzicht dat tijdsbesef relatief is, dat gelijktijdigheid eigenlijk niet bestaat, dat de tijd die we ervaren ten opzichte van die van een andere afhankelijk is van onze relatieve beweging.  Maar in dit beeld is het nog steeds zo dat de tijd vooruit gaat: je wordt misschien minder rap oud dan een andere, maar je blijft hoe dan ook verouderen, niet verjongen.  Om - mathematisch - achteruit te gaan in de tijd moet je dan een snelheid verwerven die groter is dan de lichtsnelheid, en om die te bereiken, moet je een energie halen die groter is dan oneindig, en dat is dus een beetje moeilijk.  Wellicht is het dat laatste dat Hawking met zijn analogie heeft willen benadrukken.

Reacties op dit antwoord

  • 18/06/2010 - Hendrik (vraagsteller)

    Geachte Het spreekt voor zich dat ik als niet-fysicus de materie niet ten gronde kan verstaan. Wel lees ik al jaren boeken over dergelijke zaken, en was al vertrouwd met de zaken die in de docu aan bod kwamen. 1) Wanneer v > c, krijgen we toch een complexe noemer (~complex getal)? Waarom zou dit een "terug gaan in de tijd" impliceren? 2) Dat c volgens Einstein niet te overschrijven is (~asymptoot), begrijp ik. De docu deed uitschijnen dat er een soort van destructieve interferentie is tussen de twee tijdstippen, die het onmogelijk maakt om paradoxale toestanden te doen (bv. doden van je ouders voor zelf geboren te zijn). Het had niets te maken met het fysiek niet kunnen bereiken van c.

  • 18/06/2010 - Hendrik (vraagsteller)

    http://upload.wikimedia.org/math/3/f/1/3f10f6a37559136c2998dec1125af38e.png Zie bovenstaande formule. Wanneer v > c, dan krijgen we de wortel uit een negatief getal (~complexe getallen). Wiskundig niets bijzonders, maar waarom veronderstelt met in de fysica dat dit gelijk is aan "het terug in de tijd reizen"? Alvast bedankt.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2022
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen