waarom moet de katholieke kerk niet de wet toepassen?

jean pierre, 63 jaar
28 mei 2010

De katholieke kerk laat geen vrouwen toe tot het priesterschap. In Belgie moeten alle jobs openstaan voor beide sexes. Bovendien betreft het hier discriminatie op grote schaal. Namelijk de helft van de wereldbevolking. De staat betaalt deze mensen alhoewel ze deze wetten niet volgen. Als de godsdiensten boven de wet staan zullen andere excessen zoals eremoorden vroeg of laat voor problemen zorgen. Waarom wordt hieromtrent door de vrouwenemancipatie niet heftiger gereageerd?

Antwoord

Je stelt vele vragen in één keer.

1. De katholieke kerk moet alle wetten van het land waar het zich bevindt volgen.

2. De keuze om geen vrouwen toe te laten tot het priesterschap is een interne regeling. Zoals er bv. ook niet-religieuze clubs en verenigingen bestaan waar mannen of vrouwen uitdrukkelijk zijn uitgesloten van het lidmaatschap. Zo zijn er bv.vrijmetselaarsloges voor enkel mannen, of enkel voor vrouwen, of serviceclubs (rotary, lions,...), of gescheiden sportclubs voor mannen en vrouwen. Ook als 'professionele' en dus betaalde voetballers, basketspelers,... worden ze ook betaald en hebben leden van het andere geslacht geen toegang.

3. Het is natuurlijk de vraag of priesters onder de gewone arbeidsreglementering vallen, afhankelijk van hun functie: pastoor, aalmoezenier, godsdienstleerkracht,... . Is dat zo, dan zou er een proces op dat vlak kunnen ingespannen worden. Maar dat is tot nog toe niet gebeurd door een vrouw die zich op dat vlak gediscrimineerd zou voelen. Overigens: je kan niet zomaar solliciteren voor priester, je moet vooraf een 5 tot 6-jarige opleiding volgen. Daarnaast zijn er ook vrouwen die (na hun studies van theologie of godsdienstwetenschappen) wèl aalmoezenier of godsdienstleerkracht zijn geworden, of 'parochieassistente' of pastorale assistente.  Priester-zijn  is dus niet meteen een ambt, maar het gevolg van een wijding volgens de interne regels van de 'club'. Als je dus beweert dat de kerk de wetten niet volgt, zal je wel vooreerst moeten aanwijzen over welke preciese wetten het gaat en bewijzen dat er een overtreding op staat.

4. Is het wenselijk dat dit ambt ook openstaat voor vrouwen? Ongetwijfeld ja. De theologische en bijbelse argumenten wegen niet zwaar door en zouden dan ook door een concilie kunnen veranderd worden.

5. Er is in het verleden al voldoende tegen geprotesteerd door vrouwen in de kerk, of m.a.w. door vrouwelijke leden van de 'club'. Maar de leiding is tot nog toe doof gebleven. Of externe druk daar iets aan kan verrichten is niet duidelijk. Een club beslist nogal autonoom over de eigen regels (cfr. voetbalclub)  voorzover ze uiteraard niet indruisen tegen de gangbare wettelijke regels. Maar zoals reeds gezegd: daarvoor moet iemand maar eens een proces inspannen om te zien wat de rechters zouden zeggen. Ondertussen vernemen we toch dat zelfs vaticaanse kringen inspanningen doen om vrouwen op hoge posities te benomen waarbij(priester- of bisschops)wijding geen rol speelt.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Beantwoord door

Master Filosofie Herman Lodewyckx

ethiek algmeen; ingenieursethiek, Filosofie algemeen; Afrikaanse Filosofie

Katholieke Hogeschool Vives
Doorniksesteenweg 145 8500 Kortrijk
http://www.vives.be

Zoek andere vragen

© 2008-2022
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen