Als ons zonnestelsel snelheid heeft en onze aarde rond de zon, hoe komt het dat astronauten niet wegvliegen, wanneer ze aan een shuttle hangen in de ruimte boven de aarde?

Maarten, 33 jaar
13 mei 2010


Dit zijn een aantal gegevens die ik heb kunnen terugvinden over de snelheid van hemelllchamen:

AARDE om de zon 29 km/sec
ZON vanuit sirius 220 km/sec naar hercules
+ 20 km/sec MELKWEGSTELSEL
180 km/sec GROEP stelsels.

We suizen dus aan een serieuze snelheid door de ruimte.
Hoe komt het dat een astronaut die aan een shuttle hangt, boven de aarde en iets wil herstellen er niet weg'suist'?
Iemand die in de ruimte wandelt kan rustig quasi stilhangen, hoe komt dat men die snelheid niet ervaart?

Antwoord

Als je zo redeneert zou je in feite dan ook kunnen zeggen : als ik in een TGV zit die 300 per uur rijdt, waarom wordt ik dan niet permanent in mijn stoel gedrukt ? Als ik in het wandelpad van de tgv gewoon stap, dus aan 5 km/h naar de voorkant van de trein, is mijn snelheid dan 5 km/h of 305 km/h ? Tegenover ons referentiekader (dus de trein op dat moment) lopen we 5 km/h.
Alles draait hier eigenlijk om het woordt "stilstaan". De astronaut is samen met de shuttle vanop aarde vertrokken en is samen met die shuttle via dezelfde baan, door middel van dezelfde versnelling, in dezelfde baan gekomen. Wanneer de astronaut aan zijn wandeling begint is zijn beweging exact dezelfde als die van de shuttle en staat hij tegenover die shuttle in feite quasi stil, net zoals wij stilstaan tegenover de TGV als we in een zetel op die TGV zitten. De snelheid van de TGV doet er niets toe, omdat we zelf die snelheid ook hebben. Enkel het VERSCHIL in snelheid tussen ons en de TGV doet ons een snelheid ervaren. Moesten de ramen van de TGV worden afgedekt, en moest de TGV perfect geluidloos en trillingsvrij aan een constante snelheid op een recht spoor rijden, zouden we zelfs niet kunnen weten of hij wel rijdt of niet.
Net zoals wij rustig in een trein kunnen rondlopen, ongeacht de snelheid van de trein, telt voor de astronaut die een ruimtewandeling doet alleen het VERSCHIL in snelheid tegenover zijn referentiekader, de space shuttle. Hij zou, net als wij in onze trein, over de vleugel van de shuttle kunnen lopen aan 5 km/u. Enkel wat hij doet TEN OPZICHTE VAN de shuttle is voor hem belangrijk, los van die eigenlijke snelheid, los van de beweging van de aarde om de zon, de zon om het middelpunt van de melkweg....

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2022
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen