Als men reist met de snelheid van het licht, verloopt de tijd voor de reiziger dan anders dan op aarde?

Matt, 54 jaar
9 mei 2008

Het licht legt een bepaalde snelheid af. Wat is de relatie met tijd? We zien nu sterren zoals die er minimaal 4 jaar geleden hebben uitgezien (Proxima, de dichtstbijzijnde ster). Maar als de tijd in die afstand hier ook een rol in speelt, klopt die afstand dan wel?

Antwoord

Als we zeggen dat een ster zich op vier lichtjaren van ons bevindt, dan is dit in een referentiestelsel dat stil staat in onze omgeving. 

Als we naar die ster vliegen met een grote snelheid, dan bevinden we ons in een bewegend stelsel, en uiteindelijk lijkt de ster minder ver. Voor een foton - dat met de lichtsnelheid beweegt  - is er zelfs geen afstands- of tijdsbesef meer. Maar voor iemand die stilstaat op aarde blijft alles hetzelfde.

Het is dus inderdaad juist dat een reiziger die versneld wordt tot een snelheid dicht bij die van het licht, in zijn eigen referentiestelsel minder lang onderweg is. Maar voor een waarnemer die hem vanop aarde volgt doet hij er lange jaren over.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2022
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen