Wat betekent cordon sanitair?

Liliane, 44 jaar
22 februari 2010

Ik vind dit een vreemde uitdrukking en vind het nergens terug in een woordenboek. Voor mij komt dit over als een uitsluiting maar dan een erge vorm ervan. Is dit dan geen discriminatie?

Antwoord

Het is een term uit de geneeskunde en betekent letterlijk 'schutkring', een strategie om een epidemie letterlijk in te dijken.

In de politieke betekenis gaat het inderdaad essentieel om uitsluiting: principieel geen coalities aangaan, soms zelfs geen gesprekken, soms in onderlinge afspraak, soms spontaan. De term werd het eerst in 1919 gebruikt door de Franse president Clemenceau, die er het Russische bolsjevisme mee wilde inperken. Het wordt niet alleen in de context van het VB gebruikt, maar ook bijvoorbeeld in Nederland: de voormalige CD en in mindere mate de huidige VVD, of tijdens de Koude Oorlog. In Italië en het herenigde Duitsland werden er linkse partijen mee geviseerd. In Spanje waren Baskische en Catalaanse nationalisten uitgesloten. In een extreme vorm in Tsjechië, verlieten volksvertegenwoordigers de zaal wanneer de Republikeinen van Sladek het woord kregen.  

Discriminatie is het maken van een onrechtmatig onderscheid. Een cordon sanitaire houdt in dat er een onderscheid gemaakt wordt tussen 'te mijden' en andere partners, maar in hoeverre dat onderscheid te rechtvaardigen is, is onderwerp van discussie. Zeker in het geval van het VB, komt uit rechtse hoek vaak de kritiek dat zo'n cordon sanitaire ondemocratisch en dus onrechtvaardig is. Een tweede, meer onverdachte kritiek luidt het cordon inefficiënt is en de geviseerde partij alleen maar doet groeien - iets wat in de loop van de geschiedenis overigens niet altijd het geval was: soms werkte het wèl.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Beantwoord door

Dr. Karl Catteeuw

Geschiedenis van opvoeding en onderwijs, Roemeens, muziek

Katholieke Universiteit Leuven
Oude Markt 13 3000 Leuven
https://www.kuleuven.be/

Zoek andere vragen

© 2008-2022
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen