hoeveel energie verlies de aarde tov de energie die we van de zon krijgen?

Ludo, 34 jaar
10 februari 2010

De zon geeft ons dagelijks enorm veel energie (in de vorm van licht)

Aangezien er een wet van behoud van energie bestaat vroeg ik mij af waar de aarde met al die energie blijft? maw is er een verlies van energie (in de vorm van warmte, licht, straling, ...) naar de ruimte?

Mijn tweede deel van de vraag is dan hoeveel zou dit dan zijn tov de energie die we van de zon krijgen? Is dit gelijk of wordt er energie geabsorbeerd en opgeslagen

Antwoord

De Aarde straalt inderdaad energie uit in de vorm van warmte. De vraag hoe deze energieuitstraling zich verhoudt tot de invallende energie van de Zon is bijzonder actueel. Als de input groter is dan de output is het onvermijdelijk dat de Aarde opwarmt. Men gaat er van uit dat de toenemende hoeveelheid broeikasgassen in de atmosfeer van de Aarde, de warmte-uitstraling van de Aarde belemmeren. Bij ongewijzigde input en dalende output, zal de temperatuur dan stijgen. Maar ook de input (het invallend zonlicht) is niet helemaal constant, de Zon heeft een 11-jarige cyclus, en bvb. het stof van vulkaanuitbarstingen kunnen het invallend zonlicht gedeeltelijk afschermen. 

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2022
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door EOS vzw