Kan de school je verplichten om je boeken in te dienen, voor het bewaren voor Onderwijsinspectie

Student SO, 14 jaar
11 december 2009

Kan de school jou (een) leerling van de school verplichten je notities, werkboeken, opdrachten en toetsen bij te houden en af te geven op het einde van t schooljaar.

Mijn inziens is dit beslag leggen op prive eigendom gezien u hiervoor geen vergoeding ontvangt en de boeken en kopies (toetsen dus ook) strikt gezien private eigendom zijn, gezien u hiervoor de kosten betaalt.

Indien mogelijk, verwijzing naar de wetteksen,

Antwoord

Dag Dries,

Ik zou je hiervoor naar de website www.rechtenopschool.be willen verwijzen. Je vraag stond echter nog niet tussen het lijstje 'rechten en plichten', dus nam ik contact op met de beheerders van de website: de Vlaamse Scholierenkoepel (www.vsknet.be). Zij contacteerden op hun beurt het departement (ministerie) van Onderwijs (www.ond.vlaanderen.be). Het antwoord daar op jouw vraag luidt:

De regelgeving inzake bewaartermijn van leerlinggebonden documenten vind je in omzendbrief SO-2003-02.

In punt 5 staat dat per structuuronderdeel de schriften, huistaken en werkstukken of model-werkstukken voor drie regelmatige leerlingen, aangeduid door de school, worden bewaard. Over persoonlijke notities wordt hier niets gezegd. Dit betekent dat de school de lijst van bij te houden documenten kan uitbreiden, als dit niet in strijd is met andere regelgeving.

Als uitdrukkelijk in het schoolreglement staat dat élke leerling verplicht is om hun documenten bij te houden, zou de school dit kunnen doen.


Het is wellicht meer gebruikelijk dat de school, bij het begin van het schooljaar, aan enkele leerlingen vraagt om dit te doen.

De bewaartermijnen zijn enerzijds bedoeld om de gebruikelijke inspectie- en verificatiewerkzaamheden door de onderwijsoverheid mogelijk te maken en anderzijds, ook op langere termijn, steeds op de onderwijsverstrekker te kunnen terugvallen voor wat betreft de eindbeslissingen die delibererende klassenraden hebben genomen en de uitgereikte studiebewijzen (met civiele effecten) die daaraan werden gekoppeld.

Je kunt je hierbij de vraag stellen of persoonlijke notities hiervoor relevant zijn.

Eenvoudig vertaald betekent dit dus:

Per lesdeel worden de schriften, huistaken, werkstukken enz. bijgehouden van drie regelmatige leerlingen, aangeduid door de school. Persoonlijke documenten en dus eigen notities worden niet specifiek vermeld maar de school kan dit ook vragen aan drie leerlingen. Het is de autonomie van de school maar dat het wel moet vermeld worden in het schoolreglement. Er wordt ook verwacht dat de school dit vraagt aan de drie leerlingen bij het begin van het schooljaar.

Hopelijk ben je hiermee verder geholpen,


MVG,


Saskia VandeputteReacties op dit antwoord

  • 27/12/2009 - Student SO (vraagsteller)

    Kan je dit weigeren ? en in feite, kan de school je (strikt genomen) niet verplichten; ze kunnen het enkel vragen (verplichten kan dus enkel via het shoolregelement) Voor ik verdere reacties plaats, graag antwoord op deze vraag mvg PS ALVAST BEDANKT :D

  • 04/01/2010 -  (wetenschapper)

    Beste Dries, In hoeverre je dit kan weigeren, weet ik niet precies. Ik vermoed dat de meeste scholen dit gewoon in hun schoolreglement vermelden en drie leerlingen aanspreken die dit dan 'op vrijwillige basis' doen. Maar als je hier echt de details van wilt kennen, raad ik je aan om contact op te nemen met het Departement Onderwijs (www.ond.vlaanderen.be). Je kan best bellen naar de Infolijn Onderwijs - dat is het gratis nummer 1700. Veel succes verder, Saskia

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2022
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen