We verdelen de mensen onder in volken. Sinds wanneer spreken we van volken en op basis van wat is een volk een volk?

Liesbet, 34 jaar
23 november 2009

Wat ik vooral wil weten is waarom bijvoorbeeld in voormalig Joegoslavie er mensen van het slavische volk wonen, die zichzelf onderling toch anders bestempelen. Maar ook in Nederland zijn er Friezen die toch weer een ander volk zijn.

Antwoord

Wat een volk precies is, is de vraag naar 'etniciteit'. Meestal is etniciteit gebaseerd op de gebruikte taal, maar er zijn uitzonderingen. Soms gebruikt men afkomst (achternaam), uiterlijke kenmerken of religie om mensen in volkeren in te delen. Meestal gebruikt men de term als tegengewicht voor een indeling naar nationaliteit of staatsburgerschap.

De voorbeelden die u aanhaalt, zijn in die zin interessante en uitzonderlijke 'tegenbewegingen' tegen Joegoslavisch resp. Nederlands nationalisme, die net minder gebaseerd zijn op taal.

De meeste Friezen spreken doorgaans Nederlands, maar beroepen zich eerder op hun afkomst om hun etniciteit te bevestigen - net zoals Ieren dat doen, hoewel ze voornamelijk Engels spreken en een sterke diaspora kennen. En hoewel Kroaten, Serven en Bosniakken eenzelfde taal delen (Macedonisch leunt nauwer aan bij het Bulgaars), beschouwen ze zich niet als één 'Slavisch volk', maar als drie volkeren, met eigen afkomst (achternaam) en religie (resp. orthodox, katholiek en moslim).

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Beantwoord door

Dr. Karl Catteeuw

Geschiedenis van opvoeding en onderwijs, Roemeens, muziek

Katholieke Universiteit Leuven
Oude Markt 13 3000 Leuven
https://www.kuleuven.be/

Zoek andere vragen

© 2008-2022
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen