Als zwaartekracht een verbuiging van de ruimtetijd is, hoe kan de zwaartekracht van een zwart gat een ontsnappingssnelheid hebben die groter is dan de snelheid van het licht?

Ian, 20 jaar
22 november 2009

Ik bedoel het volgende:de ontsnappingssnelheid van een lichaam hangt samen met de zwaartekracht van een lichaam. Bij een zwart gat is die zwaartekracht zo hoog dat de ontsnappingssnelheid groter is dan de snelheid van het licht.

Volgens Einstein is zwaartekracht een verbuiging van de ruimtetijd en kan er niƩts sneller gaan dan de lichtsnelheid. Hoe is het da mogelijk dat er een zwaartekracht bestaat met een ontsnappingssnelheid die groter is dan de lichtsnelheid?

Antwoord


Wat Einstein zegt, is dat niets zich in de ruimte sneller kan bewegen dan met de lichtsnelheid.  En dat is inderdaad mede de reden dat niets uit een zwart gat wegkan vermits de gravitatie daar zo groot is dat je er zelfs aan de lichtsnelheid niet uit geraakt.

Als we zeggen 'de ontsnappingssnelheid is groter dan de lichtsnelheid', dan bedoelen we 'de gravitatie is zo groot dat jer er zelfs aan de lichtsnelheid niet uitgeraakt'.  De ontsnappingssnelheid is dus een limiet die in de praktijk niet kan gehaald worden, niet een snelheid waarmee iets zich beweegt, ook de zwaartekracht niet.

Je kan op een blaadje '400 duizend kilometer per seconde' schrijven, maar dat betekent nog niet dat dat blaadje of iets anders zich sneller dan de lichtsnelheid voortbeweegt.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2022
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen