Bestaan tijd en ruimte?

Michiel, 32 jaar
2 oktober 2009

Volgens Einsteins formule krimpt de afstand X tussen 2 punten A en B naarmate je sneller beweegt.
Aan 50% van de lichtsnelheid is de afstand nog maar 0,866X, aan 75% 0,66X, aan 99% 0,14X en uiteindelijk aan de lichtsnelheid zelf is de afstand tussen de punten A en B nul. En de tijd die nodig is om tussen A en B te reizen is ook nul. Dit wil dus zeggen wanneer je met de lichtsnelheid reist, tijd en ruimte niet bestaan.
Het feit dat iets met een massa niet tot aan de lichtsnelheid kan versnellen doet niet ter zake. Een absolute waarheid moet altijd en overal geldig zijn, anders is het geen absolute waarheid. Indien er dus "iets of iemand" is waarvoor tijd en ruimte niet bestaan, dan bestaan tijd en ruimte voor niemand.
Het licht reist met de lichtsnelheid. Dus voor licht bestaat er geen tijd en ruimte. Dus in absolute waarheid zou dan tijd en ruimte voor niemand bestaan, en dus louter een product van ons bewustzijn zijn.

Ofwel bestaan tijd en ruimte niet, ofwel is Einsteins formule niet juist... Welk van de 2 is het?

Antwoord

Het hangt ervan af wat je als ‘absolute waarheid’ wil beschouwen. Vroeger dacht men inderdaad dat ‘ruimte’ en ‘tijd’ absolute concepten waren, die voor alle waarnemers dezelfde was. Men komt echter voor onoplosbare problemen als men naar hoge snelheden gaat. Daarom heeft moeten aanvaarden dat tijd en lengte niet absoluut zijn, maar afhankelijk van de waarnemer.

 

Reacties op dit antwoord

  • 19/10/2009 - Michiel (vraagsteller)

    Een absolute waarheid is een waarheid die altijd en overal voor alles en iedereen geldig is. Indien tijd en lengte afhankelijk zijn van de waarnemer, moeten we dan niet concluderen dat ze zonder waarnemer niet bestaan? Wat is bij het zoeken naar absolute waarheden nog de waarde van "wetenschappelijk bewijs" indien het kader waarbinnen dit wetenschappelijk bewijs geleverd werd niet absoluut is. Ik vraag dit omdat de wetenschap de neiging heeft om alle visies die niet wetenschappelijk bewijsbaar zijn als onzin af te doen... groeten

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2022
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen