Zijn er nog katholieke Stuarts die geen recht hebben op troon van Groot Brittannie

André , 57 jaar
7 mei 2008

Na de glorious revolution werd een wet goedgekeurd waardoor katholieke Stuarts niet meer op de troon van Groot-Brittannië terecht konden komen. Daarom vroeg ik mij af of er nog nazaten (katholieke) zijn die door deze wet hun kansen op koninklijke regalia door de neus geboord zien.

Antwoord

Na de Glorious Revolution werd de katholieke Stuart-koning James II verbannen, en vervangen door het Willem van Oranje (William III) en Mary II, de anglikaanse schoonzoon en dochter van die verbannen koning. In 1707 werden ze opgevolgd door de andere koningsdochter, Queen Anne, die 12 jaar later kinderloos stierf - haar zoontje was al overleden voor ze zelf de troon besteeg. Het (intussen Britse) koningshuis ging over naar haar verre neef, George I, van het huis Hanover, die via zijn grootmoeder aan moederszijde verwant was. Zo kwam een einde aan de mannelijke Stuartlijn op de Engelse troon.

De Act of Settlement uit 1700/1701 wilde die troonsopvolging zo regelen, dat in geen geval andere nazaten van de verbannen James II de troon konden bestijgen - men voelde de dynastieke rampspoed van de Stuarts al aankomen, want net ervoor was Annes zoontje gestorven. De Act, die enkele jaren later tot het pas opgerichte Groot-Brittannië werd uitgebreid, bepaalde o.a. dat de monarch zich met de Church of England moest verzoenen, geen vreemde geboortestreken mocht veroveren, en zelfs niet zonder parlementaire toestemming het land mocht verlaten - dat laatste deed 'frequent traveller' George I al onmiddellijk na zijn troonsbestijging intrekken.

James II had twee oudere protestantse dochters (Mary II en Queen Anne) en drie jongere katholieke kinderen (de buitenechtelijke James Fitzjames, James of Wales and Louisa Maria Teresa). James of Wales en zijn zoon 'Bonnie Prince Charlie' leidden mislukte pogingen om de Britse troon te veroveren. Charles Edward Stuart had één buitenechtelijke dochter, zijn broer had geen kinderen. Na die jacobistische opstanden, gaf die tak alle troonsaanspraken op. Louisa Maria stierf jong en zonder kinderen, Fitzjames had wel veel kinderen (het huidige Franse hertogelijke huis van Fitz-James en de Spaanse Alvas) maar was uiteraard door zijn buitenechtelijke herkomst uitgesloten van erfopvolging.

Er is dus enkel nog op papier een katholieke Stuart-erflijn, en zeker niet via mannelijke lijn of via effectieve aanspraken. En die hypothetische erflijn zit momenteel bij de Beierse Wittelsbach-dynastie, meer bepaald bij Franz Bonaventura Adalbert Maria Herzog von Bayern. Die heeft momenteel ook geen nazaten. Zijn broer heeft wel een dochter, Sofie van Liechtenstein. En - nu wordt het interessant - ze heeft een Zweeds-protestantse moeder...

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2022
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen