Is het allerkleinste, de planckschaal tot de macht -35, enigszins qua orde vergelijkbaar met het allergrootste?

Marcel , 67 jaar
20 april 2024

Of niet, gezien enkel het waarneembare heelal meetbaar is en de versnelde uitdeining? Zouden die twee in elkaar kunnen uitmonden?

Antwoord

De planckschaal is geen onbenoemd getal. Het is een lengte uitgedrukt in meter. Ook de afmeting van het waarneembare heelal is geen onbenoemd getal; we drukken ze uit in eenheden als parsecs of lichtjaren, die ook in termen van meters kunnen vertaald worden. En in termen van de afmeting die wij als eenheid beschouwen is het ene erg klein en het andere erg groot. 

Dat hoeft niet te verwonderen. Een complex wezen als wij moet uit veel deeltjes bestaan, dus groot ten opzichte van de basiseenheden, en tegelijk moeten we met velen kunnen zijn om de juiste evolutiepaden te vinden, dus individueel kleine stukjes van het geheel. Dat we dus ergens tussenin zitten, is vrij normaal, maar ga hiermee vooral niet zoeken naar diepere betekenissen om de natuur der dingen te verklaren.

Trouwens, de planckschaal is een fundamentele constante, de afmeting van het (zichtbare) heelal niet, want die blijft toenemen. Een verband met de versnelde uitdeining van het heelal zie ik hier niet.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2024
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door EOS vzw