Gaat het om chromatiden of chromosomen in de telofase?

Paulien, 26 jaar
27 maart 2024

Tijdens de meiose 2 ontstaan op het einde van de telofase 2 4 cellen met elk 23 chromatiden, maar in mijn cursus worden deze opeens weer chromosomen. Hoe kan dit? Hartelijk dank

Antwoord

Zolang de twee chromatiden, de zusterchromatiden genoemd, aan elkaar vasthangen worden ze "chromatiden" genoemd. Van zodra ze van elkaar gescheiden worden, spreekt men van chromosomen - of dochterchromosomen.

Normaal bestaat elk chromosoom dus in feite uit één chromatide. Maar op het einde van de S-fase bestaat elk chromosoom uit twee kopies, dus twee chromatiden. De term "chromatide" wordt enkel gebruikt om de twee kopies van het chromosoom aan te duiden, zolang als ze nog aan elkaar hangen, dus voor de telofase.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2024
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door EOS vzw