We hebben een muur van 40 cm, met geluidsverzwakking van 53 dB. We wensen die verzwakking te verhogen met 20dB. Wat kunnen we hiervoor doen?

Luc, 71 jaar
12 februari 2024

Antwoord

Beste Luc,

Om de geluidsverzakking te verhogen zijn er twee manieren.

De eerste is gebruik maken van een hogere massa. Hoe hoger de massa, hoe hoger de geluidsverzakking. Per verdubbeling van de massa, in kg/m² muur, win je 6 dB aan geluidsverzwakking. Aangezien je 20 dB winst wenst te bekomen, betekent dit dat je de massa al met meer dan 8 keer zou moeten verhogen om dit doel te bereiken. Immers, om 6 dB + 6 dB + 6 dB = 18 dB winst te bekomen, moet je de massa al met x2 x2 x2 = x8 doen toenemen. Dit betekent dus een muur die minstens 8x zo dik is, of gebruik maken van een zwaarder materiaal. Een onhaalbare kaart dus.

De tweede manier is gebruik te maken van een ontdubbelde constructie. Je plaatst met andere woorden een voorzetwand voor de huidige wand. In de praktijk is gipskarton het meest geschikte materiaal. Hierbij zijn een aantal zaken belangrijk:

- Hoe groter de afstand tussen de voorzetwand en de eigenlijke wand, hoe meer winst
- Hoe meer gipskartonplaten, of hoe zwaarder deze zijn, hoe meer winst
- Je moet de afstand tussen beide wanden opvullen met een openporeus, geluidsabsorberend materiaal, zoals minerale wol
- De verbindingen tussen de voorzetwand en de eigenlijke wand moeten zo elastisch mogelijk zijn, waarbij géén verbinding de meest optimale keuze is.

Er bestaat software om te berekenen hoeveel winst je gaat halen, gegeven de materialiteit van de bestaande wand en de keuzes die je hierboven maakt.  Om 20 dB verbetering te halen, zou ik adviseren om een voorzetwand te plaatsen bestaande uit:

- 10 mm spatie
- 50 mm metal studs, gevuld met minerale wol
- 2x 12,5 mm gipskartonplaat (normaal gewicht van ongeveer 700 kg/m³)

Je verliest dus 85 mm aan ruimte tegen de bestaande wand.

Alvast veel bouwplezier!

Met vriendelijke groeten,
Pieter Schevenels

  Reacties op dit antwoord

  • 18/02/2024 -  (wetenschapper)

   Beste Luc, Ik kan hierbij nog toevoegen dat een muur van 54 dB al bijzonder goed isoleert. De kans is erg groot dat, wanneer je de geluidsverzwakking ervan wil verbeteren naar 74 dB, er andere geluidspaden de overhand nemen. Zo bijvoorbeeld is er flankerende geluidstransmissie, via kops op de muur aansluitende wanden. Als deze hiermee star zijn verbonden, ga je niet de beloofde 20 dB winst halen door enkel een voorzetwand te plaatsen voor de scheidingsmuur van 54 dB. Daarnaast heb je nog kops aansluitende elementen: de vloer en het plafond. Deze zijn vrijwel zeker star verbonden met de muur van 54 dB en spelen dus ook in een bepaalde mate een rol in de geluidsoverdracht. Ruwweg mag je ervan uitgaan dat met een scheidingsmuur van 54 dB en kops aansluitende elementen van eenzelfde kaliber als de muur, er een verschil in geluidsniveau zal zijn rond 48 à 50 dB. Een belangrijk deel hiervan is te wijten aan de 54 dB geluidsoverdracht door de directe scheidingswand, maar een even belangrijk deel geschiedt via de flankerende elementen. Zonder deze te verbeteren, riskeer je slechts een 5-tal dB verbetering te realiseren met de voorzetwand tegen de muur. Hoe zou je deze flankerende geluidsoverdracht dan wel kunnen beperken? Dat kan door ook voor de flankerende elementen voorzetconstructies te plaatsen: voorzetwanden voor de kops aansluitende muren, een voorzetplafond tegen het plafond, en zelfs een verhoogde vloer bovenop de eigenlijke vloer. Je maakt dan eigenlijk een doos-in-doos-systeem, waarbij vooral een voorzetvloer erg onpraktisch is aangezien deurhoogtes, vensterhoogtes, hierdoor beïnvloed worden. In een nieuwbouw kan de flankerende geluidsoverdracht beperkt worden door kops aansluitende muren niet star te verbinden maar een spatie te laten. Voor vloeren en plafonds kan je gebruik maken van elastische stroken die geplaatst worden tussen de scheidingsmuur en de vloeren en plafonds. Met vriendelijke groeten, Pieter Schevenels

  Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

  Zoek andere vragen

  © 2008-2024
  Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door EOS vzw