Bestaan er stoffen die geen chemische energie hebben?

Paul , 61 jaar
31 oktober 2023

Antwoord

Beste Paul, 

Best interessante vraag :-)

De vraag is dan een beetje wat echt bedoeld wordt met "het hebben van chemische energie". Ik vermoed dat je dit vooral bedoeld vanuit een praktisch oogpunt, in de zin van: "kan je energie halen uit een bepaalde grondstof of niet?". Bijvoorbeeld alle organische stoffen hebben chemische energie in de zin dat de reactie met zuurstof ertoe leidt dat warmte geproduceerd wordt en deze energie dus als warmte vrijkomt. Als je iets anders bedoelde mag je altijd in een reactie verdere verduidelijking vragen. Zo niet, dan kan je zeggen dat water (H2O) en koolstofdioxide (CO2) geen chemische energie bezitten. Voor chemische stoffen te zijn hebben ze een minimale energie ten opzichte van andere chemische stoffen die bestaan uit de elementen zuurstof, koolstof en waterstof.

Dus verhalen van auto's die op water rijden zijn dan klinkklare onzin.

Ik hoop dat dit antwoord enigszins tegemoetkomt aan je vraag.

vriendelijke groeten

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2024
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door EOS vzw