Kunnen kamerplanten helpen in de strijd tegen de klimaatverandering en het uit de lucht halen van koolstofdioxide? En zo ja, hoeveel planten per gezin?

Anthony, 37 jaar
23 juli 2023

Hoeveel kamerplanten zouden er per gezin nodig zijn om een wezenlijk verschil te maken op vlak van de opwarming van de aarde en de uitstoot van CO2

Antwoord

Beste Anthony

Het zou fijn zijn als we met kamerplanten een wezenlijke bijdrage zouden kunnen leveren aan het beperken van de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer, maar ik moet je teleurstellen: het is nog geen druppel op een gloeiende plaat. De hoeveelheid biomassa en dus koolstof in kamerplanten is gewoon veel te klein. Bovendien hebben veel kamerplaten maar een korte levensduur. Zodra de plant begint te verrotten komt de vastgelegde koolstof alweer terug in de atmosfeer.

Daarnaast leidt het wijdverbreide gebruik van turf in potgrond ook juist tot het tegenovergestelde van het gewenste resultaat: turf in potgrond vergaat geleidelijk, waardoor ook CO2 vrijkomt. Turf wordt helaas nog steeds op grote schaal gewonnen uit oude veenbodems en dat vooral om kamerplanten van een goede luchtige bodem in een pot te voorzien. Zolang er voor het opkweken van kamerplanten veel turf gebruikt wordt, kopen we dus beter wat minder kamerplanten. Wie toch graag kamerplanten in huis heeft, doet er goed aan potgrond met weinig tot geen turf te gebruiken!  

We steken beter onze energie in het behoud van grote koolstofreservoirs, zoals bossen, veengebieden en moerassen. Vooral bij deze laatste twee is in Vlaanderen nog veel winst te behalen. Zie bv. dit artikel.  

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Beantwoord door

Prof. Robert Speijer

Geologie - Paleontologie - Paleoklimatologie. Vanaf september 2024: Bachelor in de Geowetenschappen in Leuven!

Katholieke Universiteit Leuven
Oude Markt 13 3000 Leuven
https://www.kuleuven.be/

Zoek andere vragen

© 2008-2024
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door EOS vzw