Welke kever is dit?

Carine, 61 jaar
4 april 2019

We vinden er telkens nieuwe (veelal dode) vlakbij een opening die via schouw naar het dak leidt. Dit jaar na een storm (veel wind) in maart.

Antwoord

Beste Carine,

op basis van deze foto zou ik gaan voor één of andere spekkever (familie van de Dermestidae).

Binnen deze familie zijn er verschillende gekende kevers waaronder de spekkever Dermestes lardarius, de gewone tapijtkever Anthrenus verbasci en de pelskever Attagenus pellio. De foto is te onduidelijk om met 100% zekerheid uit te maken om welke soort spekkever het juist gaat, ook al omdat de familie van de Dermestidae heel wat soorten omvat. Maar ik meen 2 witte vlekjes te zien op de dekschilden, en dan is de kans reëel dat het om de pelskever Attagenus pellio gaat. De kevers voeden zich tijdens de zomer met stuifmeel en nectar. Soms kunnen ze toevallig in de woning terecht komen. Deze kevers leggen hun eitjes o.a. in vogelnesten. Uit die eitjes komen larven met een typisch beharingspatroon die zich gaan voeden met haren, veren en ander afval. In de woning kunnen ook eitjes gelegd worden in wollen stoffen, ook in bont en opgezette dieren.

Op zich maakt het niet uit om welke spekkever het juist gaat, het grootste deel van de larven van deze spekkeversoorten voedt zich met producten van dierlijke oorsprong, zoals pels, huiden, wol, haren, pluimen, dode insecten, wollen vloerbedekking, kleding, opgezette dieren, kadavers. In dit opzicht is het nuttig om veiligheidshalve ook de kledij/tapijten te onderwerpen aan een grondige controle, en eventueel vogelnesten te verwijderen,  

met vriendelijke groeten,

Hans

 

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Beantwoord door

 Hans Casteels

identificatie van plaaginsecten in land- en tuinbouw, voorraadgoederen en woningen

Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek
Burg. van Gansberghelaan 96 bus 1 9820 Merelbeke
http://www.ilvo.vlaanderen.be

Zoek andere vragen

© 2008-2024
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door EOS vzw