Hoe kan ik springstaartjes bestrijden?

hans, 51 jaar
21 mei 2018

Kan u mij goede tips geven voor de bestrijding van springstaartjes die onze gevel beklimmen om via vensters en deuren binnen te dringen? Bij ons gaan ze binnen niet dood door droogte en citronella schrikt hun niet af. Ze plagen ons al twee jaar lang.

Antwoord

Beste Hans,

Springstaarten voeden zich in principe met dood, rottend organisch materiaal, soms ook met stuifmeelkorrels, schimmels, schimmelsporen en algen. Springstaarten komen overal voor in de natuur, ze zitten in de strooisellaag waar het vochtig is, onder afgevallen bladeren, in de gazon, in de composthoop, op boomstammen, soms ook in vochtige scheuren en kieren van een terras of de gevel, in een voetpad dicht bij huis, op platte daken waar nogal eens water blijft staan, in verstopte dakgoten en afvoerpijpen, in mossen op de gevel, in bloempotten binnenskamers of in potten met terrasplanten, in een vochtige gracht in de buurt, kortom overal eigenlijk waar het voldoende vochtig is.

 

De beste beheersing van deze springstaarten bestaat uit preventieve maatregelen, dus zoeken naar hun leefomgeving waarin ze zich massaal ontwikkelen, en deze omgeving indien mogelijk saneren, dus minder aangenaam maken voor deze springstaarten, bv. ontwikkeling van mossen op terras en gevel vermijden, platte daken en dakgoten vrij maken van afval zodat de afwatering optimaal verloopt, composthoop verder van huis verplaatsen, strooisellaag vermijden, enz.  Misschien is de omgeving rond de woning zo vochtig dat bij zonneschijn het water in de bodem verdampt en op de gevel terecht komt, wat uiteraard weer een gunstig microklimaat schept voor deze primitieve insecten. Blijkbaar hebben springstaarten soms ook de neiging om zich op bepaalde ogenblikken massaal te verplaatsen, een soort migratie dus, de reden hiervoor is niet direct gekend.

 

In principe zijn de springstaarten in de woning ten dode opgeschreven (geen voedsel, en een veel te lage relatieve vochtigheid). In een droge omgeving kunnen springstaarten immers niet overleven. Deze organismen doen geen schade in de woning. Springstaarten steken of bijten niet; er zijn ook geen gevallen gekend in de literatuur waarbij huidirritatie optreedt veroorzaakt door deze insecten. Bij overlast kan eventueel dagelijks de stofzuiger gebruikt worden.

 

Citronella olie werkt maar tijdelijk omwille van zijn vluchtig karakter. Een chemische behandeling is vaak zinloos als de omgeving niet gesaneerd wordt. Een mogelijkheid is de gevel behandelen met een insecticide met enige nawerking. De firma Edialux beschikt over een aantal producten voor particulier gebruik, die in de grotere tuinzaken kunnen aangeschaft worden (bv. Aveve), zie  http://www.edialux.be/nl/problemen/insecten/kakkerlakken. Ik ben zelf niet op de hoogte van de efficiëntie van deze producten tegen springstaarten, maar de verantwoordelijke van de fyto-afdeling kan je zeker meer raad geven hieromtrent. Succes!

 

Met vriendelijke groeten,

Hans

 

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Beantwoord door

 Hans Casteels

identificatie van plaaginsecten in land- en tuinbouw, voorraadgoederen en woningen

Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek
Burg. van Gansberghelaan 96 bus 1 9820 Merelbeke
http://www.ilvo.vlaanderen.be

Zoek andere vragen

© 2008-2024
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door EOS vzw