Vormen de chromatinedraden in het cytoplasma van bacteriën chromosomen wanneer een bacteriecel zich gaat delen?

Ine, 17 jaar
3 januari 2018

Wanneer een cel zich voorbereidt om te gaan delen, worden er in de celkern eerst chromosomen gevormd. Bacteriën hebben geen celkern en ik vraag mij af hoe bacteriën hun DNA doorgeven aan hun dochtercellen. Geven ze precies hetzelfde DNA door door het te eerst te verdubbelen? En worden er hierbij chromosomen gevormd?

Antwoord

In tegenstelling tot cellen van dieren, planten, zwammen, algen en protozoa, gezamenlijk de eukaryoten genoemd, heeft een bacterie maar één chromosoom. Het bacteriële chromosoom is ook geen lange, lineaire draad zoals bij eukaryoten maar is cirkelvormig. Het cirkelvormige chromosoom zit ergens vast aan de plasmamembraan van de bacterie. Voor dat de bacterie gaat delen, wordt dit DNA verdubbeld. De twee DNA-cirkels zitten beide vast aan de plasmamembraan. Deze laatste gaat groeien waardoor de cel groter wordt en bij dit proces worden de twee DNA-cirkels van elkaar weggetrokken. Daarna splitst de cel zich in tweeën, daarbij geholpen door een speciaal eiwit, Ftsz genoemd, dat een ring vormt die de cel insnoert. Beide cellen hebben dan opnieuw één chromosoom zoals in het uitgangspunt. Het DNA van beide cellen is identiek. 

Bij bacteriën, ook prokaryoten genoemd, spreekt men niet van chromatine. Chromatine is iets specifieks voor de eukaryoten en bestaat uit DNA plus histon-eiwitten. Omdat eukaryoten veel meer DNA in hun cellen bevatten, moet dit zeer dicht gepakt kunnen worden en daarvoor dienen die histon-eiwitten. Bacteriën hebben dit niet en dicht gepakte chromosomen zoals je die ziet in een delende eukaryotische cel, zie je niet in een bacterie. 

 

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Beantwoord door

Prof. Dr. Luc Bouwens

biomedische wetenschappen

Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2 1050 Elsene
http://www.vub.ac.be/

Zoek andere vragen

© 2008-2024
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door EOS vzw