Rassenscheiding in de VS is altijd tussen blanken en zwarten, waarom wordt er geen aandacht besteed aan de natives?

Willem, 18 jaar
11 november 2016

Als men spreekt over de rassenscheiding in de VS, is het altijd tussen de blanken en de zwarten, maar werden de natives ook niet erg gediscrimineerd? Is dat nu nog het geval?

Antwoord

Beste Willem,

De natives, of American Indians, zoals ze nu genoemd worden (ten dele omdat niemand echt "native" is aan het Amerikaanse continent), zijn inderdaad ook aan een vorm van rassenscheiding onderworpen, de zgn. reservaten, d.w.z. steeds kleiner wordende gebieden waarin het steeds moeilijker werd de manier van leven aan te houden die de eerste bewoners van wat nu de VS is, gewoon waren en waarvoor grote oppervlaktes nodig waren. Zo erg waren de gevolgen voor deze bevolkingsgroep dat zij slonken tot een heel klein percentage van de bevolking: volgens de meest recente volkstelling nog slechts 2,5 miljoen mensen, of 0,9% van de totale bevolking, en dat is inclusief American Indians in Alaska.

Maar dat is niet wat met het concept rassenscheiding aangeduid wordt. Dan gaat het over het opleggen, vooral in het zuiden van de VS, van gescheiden publieke infrastructuur. Dat is een fenomeen van vooral de twintigste eeuw, tussen het begin ervan en de jaren zestig, wanneer als deel van een algemenere emancipatiebeweging, ook de rechten van African Americans beginnen gerespecteerd te worden, na vele decennia van met voeten treden ervan. Die rassenscheiding liet zich b.v. voelen in cafés en restaurants, met bordjes als "Whites Only", in scholen, met aparte scholen voor blanken en voor zwarten, en op bussen, met zitplaatsen voor blanken (vooraan) en zwarten (achteraan), en op treinen. Historisch hangt die rassenscheiding samen met de slavernij, die in de VS pas in 1865 afgeschaft werd, na een bloedige burgeroorlog die voor een groot deel over die kwestie uitgevochten werd. Het zuiden van de VS is er na die burgeroorlog echter goed in geslaagd om op een subtielere manier toch de maatschappelijke ordening in stand te houden waarbij elke blanke zich superieur kon voelen aan elke African American. Ook in het noorden van de VS was dat soort racisme vrij courant. Er zijn bijna 35 miljoen Amerikanen die zichzelf als African Americans beschouwen, wat meer dan 12% van de bevolking is, dus ook om die reden wordt er meer stilgestaan bij de situatie van die (grote groep) mensen.

Reacties op dit antwoord

  • 20/11/2016 - Willem (vraagsteller)

    Dank u voor uw antwoord, maar het beantwoordt mijn vraag niet (volledig). Werden de natives op dezelfde manier als de zwarten behandeld of zaten ze op een niveau tussen de zwarten en de blanken? En is er nu ook nog een subtiele discriminatie van natives?

  • 20/11/2016 - Gert (wetenschapper)

    Ik denk dat ik uw vraag toch echt wel beantwoord, hoor: "De natives ... zijn inderdaad ook aan een vorm van rassenscheiding onderworpen, de zgn. reservaten." Zoals ik dan verderop uitleg, is dat uiteraard niet hetzelfde als hetgeen waaraan de African Americans onderworpen werden: zij werden immers als slaven ingevoerd om te werken voor de blanken. Dus neen, de natives werden niet op dezelfde manier als de zwarten behandeld. De aantallen African Americans, zoals ik ook uitleg, waren/zijn bovendien zo groot dat er meer confrontatie is tussen de blanke bevolkingsgroep en de zwarte en er meer werd aangestuurd door blanken op rassenscheiding. Als de andere groep, de natives, zo'n miniem percentage uitmaakt, dan is het logisch dat er minder sprake is van systematische pogingen tot rassenscheiding als sociaal systeem. Het is niet zo zinvol om over het verschil in aanpak van African Americans en natives te proberen spreken in termen van een "niveau"-verschil qua discriminatie. Dat wordt in elk geval niet gedaan in studies over de VS. Dus doe ik dat ook niet in mijn antwoord hier. Maar het is wel zo dat alle niet-blanke groepen in de VS door de band genomen vormen van discriminatie ervaren, al dan niet subtiel (Asian Americans, Hispanics, Natives, enz.).

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2024
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door EOS vzw