Hoog radioactief afval is heel heet. Waarom het niet gebruiken om stroom op te wekken?

wilfried, 62 jaar
6 mei 2008

Bij het bewaren van radioactief afval is er 'een probleem' omdat er waterstof vrij komt. Kan dit niet gebruikt worden, en misschien het verval door isotopen zo bijsturen dat de hoeveelheid waterstof erg toeneemt? Terzelfdertijd blijft hoog radioactief afval zeer heet, en dient het gekoeld te worden. Kan men mits warmtewisselaars de vrijkomende energie niet gebruiken om stroom op te wekken?

Antwoord

Hoog radioactief afval is afkomstig van brandstofstaven uranium uit kerncentrales, die "opgebrand" zijn. Dus zij hebben al dienst gedaan om stroom op te wekken. Hun activiteit is dan te laag om nog bruikbaar te zijn in kerncentrales. Men zou de restwarmte nog wel kunnen gebruiken, maar omdat dit soort afval enorm gevaarlijk is door de straling, zou men ze moeten inbouwen in heel grote reactoren (veel groter dan kerncentrales, omdat men de lagere energie moet recupereren over een groter oppervlakte). Dit is niet rendabel.

Overigens blijven de oude staven nog een geruime tijd in de kerncentrale onder water bewaard, waarbij hun warmte wordt gerecupereerd. Maar eens ze "afval" worden worden ze in glas en beton verzegeld.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2024
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door EOS vzw