Kan men de helderheid van een zaklamp met ledlamp of zak-laserlamp verhogen door een knoopcel bij een AA-batterij te voegen?

Thomas , 42 jaar
28 mei 2013

Kan de helderheid van een zaklamp met led of een zak-laserlamp (op batterijen) in praktijk verhoogd worden door achter of vóór de aangewende AA-batterij, één of twee knoopcel-batterijen toe te voegen?

Indien ja, zijn er neveneffecten? Bijvoorbeeld :
1. Zullen de batterijen vlugger leeg zijn?
2. Kunnen de batterijen mogelijk gaan verhitten ?
3. Andere...

Zijn er andere (eenvoudige manieren) om de helderheid van een zaklamp (met led of laser) te verhogen?

Dank bij voorbaat.

Antwoord

De lichtintensiteit die geleverd wordt door een led of een laserdiode is ongeveer evenredig met de stroom die erdoor vloeit. In betere toestellen wordt die stroom elektronisch geregeld en is die ongeveer onafhankeljk van de voedingsspanning. In goedkopere toestellen wordt die stroom bepaald door de spanning van de batterij en de interne weerstand van de batterij en de lichtbron. Door die spanning te verhogen zal de stroom ook verhogen en zou er inderdaad meer licht geproduceerd worden.

Nu is het echter zo dat een kleine verhoging van de voedingsspanning een grote verhoging van de stroom zal veroorzaken. Die verhoogde stroom zal echter niet alleen meer licht produceren, maar ook meer warmte in de lichtbron,  terwijl de levensduur van de led of de laser sterk gereduceerd wordt bij hoge temperaturen. Een stroom die veel groter is dan wat de ontwerpers van de zaklamp hadden gepland zal de lichtbron overdreven doen opwarmen, en na enkele minuten of uren, vernietigen.
Besluit: NIET DOEN

Steeds bereid tot het opschrijven van een meer quantitatieve studie van het fenomeen, maar dat wordt vlug zeer technisch.

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2024
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door EOS vzw