Wie heeft de getallen uitgevonden?

Wydaeghe , 9 jaar
16 mei 2008

Ik weet dat men al kan tellen vanaf de oertijd maar ik bedoel de meneer of de mevrouw die heeft uitgevonden hoe je het schrijft of hoe je het zegt of een beetje rekent.

Antwoord

Beste Robin

In de loop van de tijd is de naam van degene die de cijfers heeft uitgevonden verloren geraakt. Wat we wel weten is dat de cijfers van 0 tot 9 rond de vijfde eeuw na Christus in India werden bedacht omdat geleerden een beter telsysteem nodig hadden om met grote getallen te kunnen werken. In de achtste eeuw na Christus leerden de Arabieren deze cijfers dankzij een Indische wiskundige die het paleis van de kalief bezocht met zijn boek over kosmologie en wiskunde. Rond 800 na Christus schreef een Arabische wiskundige een boek over het nieuwe systeem. Daarin legde hij haarfijn uit hoe je met deze nieuwe cijfers kon rekenen.

Toen het Islamitische Rijk zich tot de gebieden van de Middellandse Zee uitbreidde, kwam dit boek ook in Spanje en zo in Europa terecht. Het duurde wel tot in de veertiende eeuw tot het systeem aansloeg. Toen kende de handen een grote bloei en waren er steeds meer ingewikkelde berekeningen nodig. Men vergat dat het idee uit India kwam en daarom spreken we tegenwoordig van Arabische cijfers.

Vriendelijke groet

Frank

Reacties op dit antwoord

Er zijn nog geen reacties op deze vraag.

Enkel de vraagsteller en de wetenschapper kunnen reageren op een antwoord.

Zoek andere vragen

© 2008-2024
Ik heb een vraag wordt gecoördineerd door EOS vzw